ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

ดอยผาหม่นผาจิ ปลูกกัญชงผลิตเส้นใยทอผ้า

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ เริ่มดำเนินการในปี 2543โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยแดง ป่าห้วยตาล และป่าห้วยไคร้ ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาวป่าน้ำหงาวฝั่งซ้าย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูงชัน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ภูชี้ฟ้า ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสองสาย คือ น้ำหงาวและน้ำงาวครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน คือบ้านห้วยคุ บ้านห้วยหาน บ้านร่มฟ้าไทย บ้านร่มฟ้าทอง จำนวน 158,900ไร่

ที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ปลูกหวาย ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ สภาพป่าได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างใกล้ชิด และไม่ถูกทำลายอีกต่อไป พื้นที่ป่าที่เคยถูกบุกรุกได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาให้กลับฟื้นฟูคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม และราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ได้รับการสนับสนุน และดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างพอเพียง และอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างผสมผสาน เกื้อกูลกันในรูปแบบ “บ้านเล็กในป่าใหญ่”ตามแนวพระราชดำริและกิจกรรมหนึ่งในหลาย ๆ กิจกรรมที่ดูโดดเด่นและสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างดีและต่อเนื่องจวบจนทุกวันนี้คือการปลูกกัญชงเพื่อผลิตเส้นใยมาทอผ้า

กัญชง เป็นพืชล้มลุกมีอายุเพียงปีเดียว ลำต้นตั้งตรงสูงประมาณ 1-6 เมตร ต้นกัญชงจะสูงใหญ่กว่าต้นกัญชา มีความสูงมากกว่า 2 เมตร ใบกัญชงจะมีขนาดใหญ่กว่า มีการเรียงสลับของใบค่อนข้างห่างกันชัดเจน และไม่มียางเหนียวติดมือ ขึ้นได้ในดินทุกชนิดสามารถเติบโตได้ดีในทุกสภาพอุณหภูมิ แต่ขึ้นได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิระหว่าง 14-27 องศาเซลเซียส

เส้นใยกัญชงเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพสูง มีความยืดหยุ่น แข็งแรงและทนทานสูงสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยได้กว่า 5,000 ชนิด ตั้งแต่เชือกจนถึงเส้นใยที่ละเอียด ส่วนเส้นใยคุณภาพต่ำหรือกากเส้นใย ซึ่งประกอบไปด้วยเซลลูโลสกว่า 77 เปอร์เซ็นต์ นั้น สามารถใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กว่า 25,000 ชนิด นับตั้งแต่เป็นส่วนผสมของดินระเบิดหรือ ไดนาไมต์จนถึงการทำแผ่นเยื่อบางเซลโลเฟน

อย่างไรก็ตาม ความต้องการของตลาดเส้นใยกัญชงในปัจจุบันนี้มีอยู่ 2 ประการ คือ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้าและกระดาษ ซึ่งในการเปรียบเทียบปริมาณเส้นใยจากการปลูกกัญชงและการปลูกฝ้ายในระยะเวลา 1 ปี เท่า ๆ กัน พบว่า การปลูกกัญชง 10 ไร่ จะให้ผลผลิตเส้นใยเท่ากับการปลูกฝ้าย 20-30 ไร่ ซึ่งเส้นใยจากกัญชงนี้จะมีคุณภาพดีกว่าเส้นใยจากฝ้าย โดยเส้นใยกัญชงจะยาวเป็น 2 เท่าของเส้นใยฝ้าย มีความแข็งแรงและความนิ่มของเส้นใยมากกว่าฝ้าย จากข้อดีของเส้นใยกัญชงที่กล่าวมานี้ในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชง 100 เปอร์เซ็นต์ กันเพิ่มมากขึ้น เช่น เสื้อเชิ้ต กางเกง กระเป๋า ฯลฯ ที่สำคัญโครงสร้างของเส้นใยกัญชงทำให้ผ้าที่สวมใส่เย็นสบายในฤดูร้อน อบอุ่นในฤดูหนาวและคุณสมบัติของเส้นใยที่แข็งแรงกว่าผ้าฝ้าย สามารถดูดซับความชื้นได้ดีกว่าไนลอน อบอุ่นกว่าลินิน ทั้งยังเบาสวมใส่สบาย ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เส้นใยกัญชงเริ่มเข้ามาเป็นคู่แข่งที่สำคัญของตลาดเส้นใยธรรมชาติในปัจจุบันนี้.