ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

ขับขานบทเพลงแห่งผืนป่า

ภูมิปัญญาจากชุมชนบ้านห้วยโรง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยกี้ บ้านห้วยแก๊ต บ้านห้วยโรงนอก

และบ้านสวนป่า