ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

ปราชญ์ผู้รู้ บอกเล่าเรื่องราวจากฝีมือการจักสาน

จากการสำรวจชุมชนบ้านผาแมว ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ร่วมกับบ้านหัวเสือ บ้านทุ่ง บ้านนาหยาบและบ้านผาแมว