ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

ปราชญ์ผู้ประดิษฐ์สิ่งดำรงชีพ

จากการสำรวจชุมชนบ้านทุ่ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ร่วมกับบ้านหัวเสือ บ้านทุ่ง บ้านนาหยาบและบ้านผาแมว