ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

ฝักมีด อุปกรณ์พกพาจากจักสาน

ภูมิปัญญาจากชุมชนบ้านหัวเสือ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ร่วมกับชุมชนบ้านหัวเสือ บ้านทุ่ง บ้านนาหยาบ
และบ้านผาแมว