เพชรบุรี

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 24733
บ้านด่านโง
หมู่ที่ 5 , ตำบลห้วยแม่เพรียง , อำเภอแก่งกระจาน, เพชรบุรี
76170
นายณรงค์ กิจเกตุ