อุบลราชธานี

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 182197
ชุมชนดงเซ
ตำบลหนองเหล่า , อำเภอเขื่องใน , อุบลราชธานี
34150
นายอำพา บุญโสม