พะเยา

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 1610
ชุมชนบ้านน้ำมิน
หมู่ที่ 13, แม่ลาว, เชียงคำ, พะเยา
56110
view 2397
ชุมชนบ้านใหม่เจริญไพร
หมู่ที่ 9, ฝายกวาง, เชียงคำ, พะเยา
56110