แพร่

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 54712
บ้านห้วยโรง
ตำบลห้วยโรง, อำเภอร้องกวาง, แพร่
54140
นายวิโรจน์ อิศรี