อุตรดิตถ์

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 27107
บ้านห้วยเจริญและบ้านน้ำต๊ะ
ตำบลผาเลือด, อำเภอท่าปลา, อุตรดิตถ์ นายเงิน เพ็งจู