ลำพูน

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 1666
ชุมชนตำบลศรีบัวบาน
บ้านทุ่งยาว บ้านป่าป๋วย, ศรีบัวบาน, เมือง, ลำพูน
-
view 556
ชุมชนบ้านดอยเวียง
-, บ้านธิ, บ้านธิ, ลำพูน
-