อุดรธานี

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 7018
ชุมชนตำบลขอนยูง
ตำบลขอนยูง, อำเภอกุดจับ, อุดรธานี
41250
view 6700
ชุมชนตำบลทุ่งใหญ่
ตำบลทุ่งใหญ่, อำเภอทุ่งฝน, อุดรธานี
41310