อุดรธานี

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 6418
ชุมชนตำบลขอนยูง
ตำบลขอนยูง, อำเภอกุดจับ, อุดรธานี
41250
view 6247
ชุมชนตำบลทุ่งใหญ่
ตำบลทุ่งใหญ่, อำเภอทุ่งฝน, อุดรธานี
41310