ชัยภูมิ

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 28209
บ้านบ่อทอง
หมู่ 8 , ตำบลถ้ำวัวแดง, อ.หนองบัวแดง , ชัยภูมิ
36210
นายสมเกียรติ ครองวงค์ (หมู่ 8)