สุโขทัย

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 97783
บ้านภูหีบ
หมู่ที่ 5 , ตำบลวังตะคร้อ , อำเภอบ้านด่านลานหอย, สุโขทัย
64140
นายเจริญ พรมยวง