พิษณุโลก

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 15219
ชุมชนป่าเขากระยาง
หนองกระท้าว, นครไทย, พิษณุโลก
65120