นครสวรรค์

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 2224
ชุมชนตำบลปางสวรรค์
บ้านคลองบ่วงสามัคคี, ปางสวรรค์, ชุมตาบง, นครสวรรค์
view 1879
ชุมชนตำบลวังซ่าน
บ้านธารมะยม, วังซ่าน, แม่วงก์, นครสวรรค์
view 1488
ชุมชนบ้านเขาแหลมและบ้านคลองห้วยหวาย
แม่เปิน, แม่เปิน, นครสวรรค์