กาญจนบุรี

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 22674
บ้านลุ่มผึ้ง,ไทรทอง
หมู่ที่ 3,6 , ตำบลลุ่มสุ่ม , อำเภอไทรโยค , กาญจนบุรี
71150
นายสนั่น เชียงหอม(หมู่ 3), นายทองพูน มุกดา(หมู่ 6)