ตราด

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 20459
บ้านหนองบอน
ตำบลหนองบอน , อำเภอบ่อไร่ , ตราด
23160
นายสมพงษ์ คำหาญ (หมู่ 5)