พังงา

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 22291
บ้านนายทุย
ตำบลแม่นางขาว , อำเภอคุระบุรี, พังงา
82150
นายปัญญา คงทองดี