นครศรีธรรมราช

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 82176
บ้านถ้ำตลอด
หมู่ที่ 4 , ตำบลน้ำตก , อำเภอทุ่งสง , นครศรีธรรมราช
80110
นางจำเนียร โลกวิจิตร (หมู่ 4)