ตรัง

ชื่อชุมชน ที่ตั้ง รหัสไปรษณีย์ ผู้นำชุมชน
view 23930
ชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ
ตำบลทุ่งกระบือ , อำเภอย่านตาขาว , ตรัง
92140