Who's Online

We have 70 guests online

Login Form

กิ้งกือสายพันธุ์ใหม่ถูกพบในเวลส์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 04 April 2017 00:00

 

 

ทีมนักวิทยาศาสตร์นำทีมโดย Liam Olds ได้ค้นพบกิ้งกือสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่เหมืองถ่านหินที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวลส์ มันถูกตั้งชื่อว่า Maerdy Monster เป็นกิ้งกือที่มีความยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ตัวอย่างถูกส่งให้นักวิทยาศาสตร์จากหลายหน่วยงานตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่าลักษณะของมันนั้นไม่ตรงกับกิ้งกือสายพันธุ์ที่ถูกค้นพบมาก่อนหน้านี้

 

ที่มา : https://www.facebook.com/samrujlok/photos/pcb.10155064718157226/10155064710212226/?type=3&theater

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox