Who's Online

We have 111 guests online

Login Form

ชมนกหลากหลายสายพันธุ์ที่ "ดอยสันจุ๊" จุดดูนกแห่งใหม่ของไทย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 25 December 2017 00:00

 

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูนก "ดอยสันจุ๊" ใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นจุดดูนกแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักดูนกทั้งชาวไทยและต่างชาติ เนื่องจากมีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพจำนวนมาก แต่ผู้ที่จะเข้าไปก็จะมีระเบียบวิธีปฎิบัติเช่นกัน

นักดูนกทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าสำรวจพื้นที่ดอยสันจุ๊ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อหานกพันธุ์หายากที่อาศัยในผืนป่าแห่งนี้ ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส

"ดอยสันจุ๊" มีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเป็นจุดดูนกแห่งใหม่ของประเทศไทยที่กำลังได้รับความนิยมจากนักดูนก เนื่องจากมีทั้งนกอพยพหนีหนาวและนกประจำถิ่นจำนวนมาก บางชนิดพบเฉพาะที่ดอยสันจุ๊และที่ดอยอินทนนท์เท่านั้น

สำหรับข้อควรระวังในการไปดูนกบนดอยสันจุ๊ คือ ห้ามรบกวน คุกคามนก ห้ามให้อาหารนก หรือเปิดเครื่องบันทึกเสียงร้องของนกเพื่อล่อนกโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ต้องประสานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก่อนเข้ามา เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติทหาร นอกจากนี้เส้นทางลาดชันและคับแคบ จึงควรใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ

 

ที่มา : http://news.thaipbs.or.th/content/268713

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox