Who's Online

We have 118 guests online

Login Form

ประชากรแมลงที่ลดลงนำไปสู่การล่มสลายของธรรมชาติ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 27 February 2019 02:32

การศึกษาล่าสุดพบว่า ใน 30-50 ปีที่ผ่านมา แมลงทั่วโลกมีจำนวนลดลงในอัตรา 2.5% ต่อปี ถ้าหากแมลงลดลงในอัตรานี้ต่อไป จะทำให้แมลงจำนวนครึ่งหนึ่งของโลกหายไปในเวลา 50 ปี และหายไปทั้งหมดในระยะเวลาเพียง 100 ปี

จากการเก็บสถิติจำนวนแมลงในหลายประเทศแสดงหลักฐานอันเป็นประจักษ์ว่า แมลงมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากโดยนักวิทยาศาสตร์ Brad Lister เข้าไปสำรวจป่าฝนเปอร์โตริโก โดยเปรียบเทียบกับเมื่อ 35 ปีก่อน พบว่า แมลงบนพื้นดินและแมลงตามต้นไม้มีจำนวนลดลงถึง 98% และ 80% ตามลำดับ ซึ่งเป็นการลดลงที่สูงมาก สำหรับแมลงบินในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเยอรมนี Sánchez-Bayo พบว่าแมลงมีจำนวนลดลงถึง 75% ในเวลาเพียง 25 ปี และสำหรับป่าในประเทศเม็กซิโก Lister และ Andrés García พบว่าแมลงมีจำนวนลดลงถึง 80% นับตั้งแต่ปี 1980

ซึ่งการลดลงของแมลงเป็นปัญหาใหญ่ของระบบนิเวศ เนื่องจากแมลงเป็นพื้นฐานที่สำคัญของห่วงโซ่อาหาร การหายไปของแมลงส่งผลกระทบต่อพืชที่พึ่งพาแมลงในการผสมพันธุ์ ต่อสัตว์ ทั้งสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และปลาที่กินแมลงเป็นอาหาร และยังกระทบต่อสัตว์อื่น ๆ ในห่วงโซ่อาหารในระดับถัดไปอีกด้วย

โดยสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการลดลงของแมลงล้วนมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ทั้งการตัดไม้ทำลายป่า การเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของเมือง การขยายตัวของกิจกรรมดังกล่าวเปรียบเสมือนการทำลายแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของแมลง การใช้สารเคมีในการทำเกษตรและมลภาวะจากอุตสาหกรรมยังทำให้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้างอยู่ในแมลงนับพันล้านตัว รวมถึงสภาวะที่อุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้แมลงจำนวนมากไม่สามารถอยู่รอดได้

 

ที่มา: https://web.facebook.com/SalForestCo/photos/a.302480633230945/1659169357562059/?type=3&theater

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox