แมลงไม่มีที่หลบภัยจากภาวะโลกร้อน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 17 April 2019 02:50

งานศึกษาข้อมูล 50 ปีของสหราชอาณาจักร พบว่าระบบนิเวศป่าไม้ที่เคยคาดว่าจะเป็นที่ซ่อนของสัตว์เมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ต่างกันกับระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้า

รายงานได้แสดงสถิติการขึ้นบินครั้งแรกของผีเสื้อ ผีเสื้อกลางคืน และเพลี้ย เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงและการวางไข่ครั้งแรกของนก ระหว่างปี 1965-2012 พบว่า เพลี้ยเกิดก่อนปกติ 1 เดือน และนกวางไข่เร็วกว่าเดิม 1 สัปดาห์เพราะอุณหภูมิเพิ่มขึ้น นักวิทยาศาสตร์จึงสรุปว่า ผู้ล่าและเหยื่อในห่วงโซ่อาหารของสัตว์ไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้ระบบนิเวศปั่นป่วน

การที่เพลี้ยออกมาก่อนฤดูกาลและสามารถปรับตัวกับอุณหภูมิได้เร็วกว่าปกติ 30 วัน หมายความว่า เพลี้ยสามารถโจมตีพืชได้เร็วขึ้น ซึ่งพืชอาจจะยังเป็นต้นอ่อนและพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันยังไม่เต็มที่ ทำให้ติดไวรัสจากเพลี้ยได้ง่าย และยังส่งผลกระทบทำให้ห่วงโซ่อาหารเปลี่ยนไป

นักวิทยาศาสตร์กังวลเกี่ยวกับจำนวนประชากรแมลงที่ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะจำนวนแมลงที่ผสมเกสรดอกไม้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาในสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจทำให้ระบบนิเวศล่มสลาย ยังมีงานศึกษาอื่นจากเยอรมนีและปวยร์โตรีโกอีกที่เปิดเผยจำนวนที่ลดลง ใน 25-35 ปีที่ผ่านมา งานศึกษาหนึ่งในเนเธอร์แลนด์พบว่าจำนวนผีเสื้อลดลงอย่างน้อย 84% ในรอบ 130 ปี

Jame Pearce-Higgins นักปักษีวิทยาจากอังกฤษกล่าวว่า นกหลายชนิดอยู่ในระดับบนของห่วงโซ่อาหารและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากจำนวนแมลงที่เป็นอาหารลดน้อยลง มีงานวิจัยระบุว่า จำนวนประชากรนกที่กินแมลงเป็นอาหาร ลดลง 13% ระหว่างปี 1990-2015 ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะในเดนมาร์ก ลดลง 28% แต่จำนวนนกที่กินทั้งพืชและสัตว์ไม่ลดลง

นอกจากนั้น งานศึกษายังพบจำนวนนกและแมลงเต่าทองที่ผสมพันธุ์และอพยพ เร็วกว่าเวลาปกติ 1 เดือนมากขึ้น

ที่มา:https://www.facebook.com/SalForestCo/photos/a.302480633230945/1699534560192205/?type=3&theater

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox