โลกเสียต้นทุนไปกับขยะพลาสติกในทะเล 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 May 2019 00:00

 

งานวิจัยฉบับใหม่จากวารสาร Marine Pollution ระบุว่า เมื่อประเมินมูลค่าระบบนิเวศทางทะเล (Marine Ecosystem Value) แล้ว ขยะพลาสติกส่งผลกระทบต่อการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกิจกรรมพักผ่อนทางน้ำ ทำให้มนุษย์เสียประโยชน์ที่ควรจะได้จากกิจกรรมข้างต้นประมาณ 1-5% ต่อปี

ขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเลทุกปีประมาณ 8 ล้านตัน แต่ละตันนับเป็นมูลค่าต้นทุนประมาณ 33,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (ประมาณ 1,050,000 บาท) สำหรับมูลค่าระบบนิเวศที่เสียไป

ทีมนักวิจัยสรุปว่า งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการคำนวณต้นทุนที่ต้องจ่ายจากผลกระทบขยะพลาสติกในทะเลครั้งแรก วัดทั้งต้นทุนที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังไม่ได้คิดคำนวณผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการท่องเที่ยว การคมนาคม อุตสาหกรรมประมง และสุขภาพของมนุษย์ ทำให้ต้องการงานศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก ทั้งนี้ การคำนวณต้นทุนออกมาเป็นตัวเลขนั้นจะทำให้เรามีข้อมูลสำหรับตัดสินวิธีแก้ปัญหาได้มากขึ้น และสามารถทำให้สังคมหันมาสนใจปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกหลานในอนาคตได้

ขยะพลาสติกสามารถพบได้ทั่วโลก ตั้งแต่ชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นไปจนถึงชนบทห่างไกล เคลื่อนย้ายจากจุดเริ่มต้นที่ตกสู่ทะเลได้ไกลกว่า 3,000 กม. และสามารถลอยน้ำได้อยู่หลายสิบปี ขยะเหล่านี้ยังเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียและตะไคร่น้ำ ทำให้เกิดโคโลนี (Colony) ซึ่งเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดโรคและชนิดพันธุ์รุกราน (Invasive Species) อีกด้วย

ที่มา https://www.facebook.com/SalForestCo/photos/a.302480633230945/1711693902309604/?type=3&theater

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox