สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ภัยคุกคามต่ออุปทานอาหารโลก PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 27 August 2019 00:00

 

รายงานจากองค์การสหประชาชาติ (United Nation; UN) เปิดเผยว่าทรัพยากรน้ำและพื้นดินจะถูกใช้ประโยชน์มากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลร้ายแรงต่อความสามารถของมนุษย์ในการหาอาหาร

รายงานจากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 100 คน ใน 52 ประเทศ พบว่าหนทางแก้ไขปัญหากำลังจะถึงทางตัน ประชากรกว่า 500 ล้านคนอยู่อาศัยบนพื้นที่ที่กำลังจะกลายเป็นทะเลทราย และอัตราพังทลายหน้าดินก็สูงกว่าการก่อตัวของชั้นดิน 10-100 เท่า

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงยิ่งกว่าภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ คลื่นความร้อน ไฟป่า หรือภัยอื่นก่อนหน้า อันกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารซึ่งทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง

ก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่แล้วมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล ยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเข้มข้นเท่าไร คุณค่าทางสารอาหารจะยิ่งลดลงเท่านั้น นอกจากนั้นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็จะลดปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและเป็นอันตรายต่อปศุสัตว์เช่นกัน

 

ที่มา : https://www.facebook.com/SalForestCo/photos/a.302480633230945/1816689961809997/?type=3&theater

Last Updated on Friday, 23 August 2019 05:11
 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox