น้ำมันปาล์มยั่งยืนคืออะไร? PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 16 September 2019 04:08

 

น้ำมันปาล์มใช้ในผลิตภัณฑ์หลายอย่าง ตั้งแต่เครื่องสำอาง สบู่ ไปจนถึงอาหาร และถือเป็นวัตถุดิบที่มีความต้องการสูงมาก แต่การใช้น้ำมันปาล์มก็เป็นที่โต้แย้งกันอย่างหนักหน่วง เนื่องจากการการปลูกปาล์มน้ำมันทำให้ต้องถางป่าฝนเขตร้อนเพื่อทำเป็นพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่ของบรรดาสัตว์ที่ถูกคุมคามอย่างลิงอุรังอุตัง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ เริ่มตกลงที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่ก่อตั้งโดย Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูก ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน และเอ็นจีโอต่าง ๆ

ในการตกลงปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว บริษัทต่าง ๆ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ถางพื้นที่ป่าสำคัญ มีห่วงโซ่อุปทานที่โปร่งใส ตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน จำกัดการเพาะปลูกบนป่าพรุ ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างยุติธรรม และสร้างเขตป่าเพิ่มขึ้น

แล้วปัญหาคืออะไร?

มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำหลายแห่งแย้งว่ากฎและมาตรการคว่ำบาตรใช้ในปัจจุบันยังไม่เข้มงวดและรุนแรงเท่าที่ควร และรายงานล่าสุดจาก International Union for the Conservation of Nature ชี้ว่าขณะนี้ประสิทธิผลของการอนุรักษ์ยังไม่มีหลักฐานยืนยันมากเพียงพอ

ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่แบนน้ำมันปาล์มไปเลยล่ะ?

เรายังไม่น่าจะหยุดยั้งความต้องการผลิตภัณฑ์อย่างไอศกรีม สบู่ หรืออาหารสำเร็จรูปได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้น้ำมันพืชในการผลิต และปาล์มน้ำมันก็เป็นพืชน้ำมันที่ให้ผลผลิตมากที่สุดในโลก

ตัวเลือกอื่น ๆ นอกจากน้ำมันปาล์ม ได้แก่ น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา หรือน้ำมันมะพร้าว แต่ปาล์มน้ำมันให้ผลิตผลสูงกว่าพืชชนิดอื่น ๆ ได้มากถึงสิบเท่าหากเปรียบเทียบจากขนาดพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมชั้นนำส่วนใหญ่ไม่ได้เรียกร้องให้มีการแบนน้ำมันปาล์ม โดยกล่าวว่าการทำเช่นนั้นเป็นเพียงการโยนปัญหาให้ส่วนอื่น ๆ ของโลก และอาจจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง

ที่มา: https://www.facebook.com/SalForestCo/

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox