ตัวเล็กกระจิริด PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 06 October 2019 00:00

.

กระเล็นขนปลายหูสั้น เป็นกระรอกขนาดเล็ก มักกระโดดและวิ่งไปมาตามกิ่งไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว

ออกหากินในเวลากลางวัน กินผลไม้ เมล็ดพืช และแมลงบนต้นไม้เป็นอาหาร

ขณะหากินมักจะร้องเสียงดัง “จี้ด ๆ ” สั้น ๆ คล้ายเสียงนก

กระเล็นขนปลายหูสั้นมีถิ่นอาศัยในป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ

.

หาข้อมูล “กระเล็นขนปลายหูสั้น” เพิ่มเติมได้ที่

http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofanimal&id=502&view=showanimal&Itemid=2

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox