จังหวัดอาเจะห์เตรียมใช้ กฎหมาย'ชารีอะห์'ปกป้องสัตว์ป่า PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 09 October 2019 02:40

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ว่าทางการเขตปกครองพิเศษจังหวัดอาเจะห์ ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่ยังใช้กฎหมายชารีอะห์ ออกแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าสภาของจังหวัดอาเจะห์มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยการเพิ่มบทลงโทษแก่บุคคลซึ่งลักลอบฆ่าหรือแม้เพียง “ทำอันตราย” ให้แก่สัตว์ป่าประเภทใดก็ตาม ต้องรับโทษด้วยการโบยที่อาจสูงถึง 100 ครั้ง พร้อมชำระค่าปรับเป็นทองคำ 1 กิโลกรัม นอกเหนือจากการรับโทษตามกฎหมายของรัฐบาลกลางในกรุงจาการ์ตา ที่บทลงโทษหลักคือ การจำคุกและชำระค่าปรับ “จำนวนมหาศาล”

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สัตว์ป่าในท้องที่ของจังหวัดอาเจะห์อาจต้องรับโทษโบยสูงถึง 60 ครั้ง โทษฐานบกพร่องและละเลยต่อหน้าที่ โดยแถลงการณ์ระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป พร้อมทั้งระบุเหตุผลของการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ว่า จังหวัดอาเจะห์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของความหลากหลายทางระบบนิเวศที่สำคัญของเกาะสุมาตราและประเทศอินโดนีเซีย ประชาชนในพื้นที่อาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าทั้งเสือ สิงโต ช้าง แรด ลิงหลากหลายสายพันธุ์ และนกนานาชนิดได้อย่างสงบสุข ด้วยเหตุนี้ บุคคลใดก็ตามซึ่งเจตนาทำลายโครงสร้างทางธรรมชาติดังกล่าวสมควรรับโทษสถานหนัก ทั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้งจังหวัดอาเจะห์และประเทศอินโดนีเซียเองด้วย ที่มีการกำหนดว่าการทำลายธรรมชาติ “เป็นความผิดอาญา” ตามกฎหมายชารีอะห์ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดอาเจะห์ใช้บทลงโทษดังกล่าวกับ “การประพฤติผิดทางสังคม” ที่รวมถึงการลักลอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน และการพนัน

 

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/foreign/735176

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox