ป่าหนองแปน ผืนป่าใหญ่ในพรเจริญ : ป่าทามผืนสุดท้าย ที่ท้าทายการพัฒนาเชิงรุก PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 April 2012 06:41

ป่าหนองแปนเป็นป่าผืนสุดท้ายในเขตลุ่มน้ำ สงคราม ซึ่งป่าหนองแปนนั้นได้รับการดูแลทนุถนอมจากชุมชนและผู้นำชนมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันป่าผืนนี้มีพื้นที่ประมาณ 900 ไร่และถูกบุกรุกไปแล้วบางส่วนเพราะขาดความตระหนักและสำนึกร่วมในการดูแล รักษาของชุมชนคนรุ่นใหม่และนับวันจะถูกบุกรุกทำลายมากขึ้น เราจึงเข้าร่วมดำเนินการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาป่าผืนนี้ไว้


โครงการฯได้ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นค.5 (พรเจริญ) ผู้คุ้นเคยพื้นที่ได้เชิญชวนอาสาชุมชนเพื่อร่วมกันเรียนรู้ธรรมชาติ จากความศรัทธาในงานที่พวกเราทำกับชุมชน ปรากฏผลจากการที่ผู้นำชุมชนต่างๆได้ให้ความสนใจร่วมประชุมทุกครั้งและร่วม ให้ข้อคิดเห็นและขอเสนอแนะอย่างอบอุ่น โดยแนวทางในการพัฒนาและสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากชุมชนและผู้ทำงานที่เกี่ยว ข้องได้ถูกถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox