วิถีพึ่งพา วิถีแบ่งปัน ป่าห้วยเสน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 11 April 2012 06:22

พิษณุโลก เป็นจังหวัดใหญ่ อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาและที่ราบสลับป่าไม้ ในเขตตะวันออก นอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มอยู่โดยทั่วไป และมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ำน่านและน้ำยม ถือเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานแสนนาน


ป่าห้วยเสนมีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง รายล้อมด้วยหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน คือ บ้านนาหนอง บ้านบางยาง บ้านน้ำตาก บ้านเนินกลาง บ้านเนินพลวง และบ้านห้วยเซิม ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของป่าห้วยเสนเป็นเนินเขา สลับกับพื้นที่ราบเชิงเขาความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 – 450 เมตร สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง หน้าดินตื้น เป็นหินโผล่กระจายอยู่ทั่วไป


หนังสือเล่มนี้ จะบอกเล่าถึงวิถีชาวบ้านจากชุมชนในป่าห้วยเสน ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือภูมิปัญญาต่างๆ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ทั้งกลุ่งพืช กลุ่มเห็ด รา และไลเคน กลุ่มสัตว์ และกลุ่มแมลง


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox