หมุนเลนส์ สู่ป่าเขาผาลาด PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 11 April 2012 06:23

ในปีงบประมาณ 2552 สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้คัดเลือกป่าเขาผาลาด ซึ่งเป็นภูเขาหินปูน เป็นพื้นที่หนึ่งที่ดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลาก หลายทางชีวภาพ โดยให้ชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้อย่างยั่งยืน


การสำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้พบ เห็นสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งความสวยงามของพืชพรรณนานาชนิดและสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิด ทั้งหมดนี้ต้องพึ่งพิงกันในผืนป่าแห่งนี้ และยังต้องการให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเรื่องราวต่างๆในหนังสือจะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทาง ชีวภาพของผืนป่าเขาผาลาดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox