ป่าดงภู วิถี ภูมิปัญญา คน-น้ำ-ป่า พึ่งพา ผูกพันธ์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 11 April 2012 06:24

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพ ประจำพื้นที่ลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ซึ่งได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

นับว่าเป็นปีที่สองของการดำเนินงานศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เข้มข้นขึ้น ทำให้มีเรื่องราวความรู้จากป่าชุมชนดงภูที่ยังมีความน่าสนใจ และน่าค้นหา ไม่น้อยกว่าปีที่แล้วเลย ป่าดงภู ณ ปัจจุบัน ยังคงอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นป่าที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ของคนกับป่า ที่ได้พึ่งพาอาศัย ผูกพันกันมาหลายชั่วอายุคน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox