ความสะป๊ะของคนเมือง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 11 April 2012 06:43

คนชนบทมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับป่าเขามานาน ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ชาวบ้านรู้จักวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากป่า รวมไปถึงยังรู้จักอนุรักษ์และฟื้นฟูไปพร้อม ๆ กันเหมือนมีการดึงออกและเติมเข้าอยู่ตลอดเวลา จึงเรียกได้ว่า ถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีคน ป่ายังคนอยู่ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีวิวัฒนาการใหม่ ๆ เข้ามาเรื่อย ๆ ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปทุก ๆ วัน เหมือนเป็นเครื่องคอยตอกย้ำให้ชาวบ้านตระหนักว่า พวกเขาจะอยู่เฉยไม่ได้แล้ว พวกเขาจะไม่รับแต่เพียงเทคโนโลยีแต่เพียงด้านเดียว แต่จะรู้จักเลือกรับเอาแต่เทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำรง ชีวิตประจำวันของตนเองและต้องมีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างสมดุล กัน ดังนั้น คนชนบทในแต่ละหมู่บ้านรอบ ๆ ป่าถาวร ซึ่งก็คือป่าสาลีก จึงสามารถใช้ป่าเพื่อการทำมาหากินเลี้ยงชีพแบบพอเพียงได้ แต่ในขณะเดียวกันจะต้องใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด อนุรักษ์ ฟื้นฟูและทดแทนสิ่งที่ชาวบ้านเอามาจากป่าด้วยเช่นกัน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox