เราอยู่บนผืนป่าเดียวกัน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 20 April 2012 02:31

ในปีงบประมาณ 2552  สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน พื้นที่ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้าน เห็ดรา แมลง สังคมพืช พรรณพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้ เหล็ก ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีโครงการย่อย จำนวน 4 โครงการ


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF ::
ดาวน์โหลดเอกสาร

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox