ถ้ำสิงห์ในป่ากุดจับ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 20 April 2012 02:33

กลุ่มอาสาสมัครป้องกันรักษาป่าและไฟป่าภูพานน้อยถ้ำสิงห์ หมู่ 7 บ้านหนองเจริญมีนายสุวิทย์   พนมกุล  เป็นประธาน   นายประสิทธิ์   พนมกุลและนายคำ    ทะพันธ์ เป็นรองประธานกลุ่มมีผลงานการช่วยอนุรักษ์ป่าจนเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและภูมิภาคจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเจ้าของโครงการในปี2550

เมื่อเราเข้าพื้นที่ก็พบว่า แม้กลุ่มอาสาจะเข้มแข็งแต่ยังขาดพลังศักยภาพในหลายด้าน ทั้งความต่อเนื่องขององค์กรพี่เลี้ยง  การเชื่อมต่อกับแหล่งทุนงบประมาณ การพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างและขยายพลังมวลชนในชุมชนในการจัดการ เราจึงตัดสินใจเข้าดำเนินการตามแผนงานโครงการ โดยเริ่มจากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งในรูปเอกสารรายงานและการสัมภาษณ์หน่วยงานในพื้นที่สรุปและวิเคราะห์ จากนั้นจึงเริ่มประชาคม  การค้นหาข้อเด่นและข้อด้อยในการจัดการทรัพยากรของกลุ่ม  การเชื่อมประสานให้กลุ่มมีศักยภาพในการเชื่อมต่อการพัฒนาความร่วมมือกับแหล่งทุนทั้งในพื้นที่และจังหวัด

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox