ความหลากหลายฯ สู่ความยั่งยืนของผืนป่า PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 20 April 2012 02:37

ในปีงบประมาณ 2553 สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน พื้นที่ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้าน เห็ดรา แมลง สังคมพืช พรรณพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

Last Updated on Wednesday, 06 February 2013 06:34
 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox