Who's Online

We have 107 guests online

Login Form

องคมนตรีหวั่น นกแต้วแร้ว อาจสูญพันธุ์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 21 December 2009 06:28

องคมนตรีหวั่น นกแต้วแร้ว อาจสูญพันธุ์

เผย หน่วยราชการเมินแก้ปัญหา การประชุมขาดความต่อเนื่อง เหลือเพียงเอ็นจีโอและภาคเอกชนที่ยังคงสนใจ เช่นเดียวกับปัญหาคืนช้างสู่ป่า...

 

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี กล่าวในการสัมมนาวิชาการเรื่อง "สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 30 ความสำเร็จในอดีตกับการท้าทายในอนาคต" ที่มหาวิทยาลัยเกษตราสตร์ ว่า ในฐานะประธานโครงการอนุรักษ์นกแต้วแร้ว เขานอจู้จี้ จ.กระบี่ ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกิดขึ้นจากความห่วงใยของสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศจอร์เจีย ที่มีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนกนานาชาติ ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ช่วยอนุรักษ์นกแต้วแร้ว เพราะเป็นนกหายากจึงอยากให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์

องค์มนตรี กล่าวต่อว่า ที่สำคัญสถานที่บริเวณเขานอจู้จี้  ถือเป็นแหล่งที่อยู่ของนกแต้วแร้วแห่งสุดท้าย จึงอยากฝากให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยติดตามดูแล อย่างไรก็ตาม  เดิมจะมีการประชุมเรื่องการอนุรักษ์นกแต้วแร้วปีละครั้ง ภายหลังเนื่องจากมีการเปลี่ยนอธิบดีกรมป่าไม้ทุกปี ทำให้การประชุมขาดความต่อเนื่อง จึงไม่มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประชุม เหลือเพียงองค์การเอกชนที่ไม่แสงหาผลกำไร หรือ เอ็นจีโอ และภาคเอกชนที่ยังคงสนใจเรื่องนกแต้วแร้วอยู่เท่านั้น

นายอำพล กล่าวต่ออีกว่า อีกที่หนึ่งที่เป็นห่วงคือ เรื่องการปล่อยช้างคืนสู่ป่า เพราะช้างที่เคยอยู่กับคนมาตลอดจะไม่ชินกับป่า บางทีควาญช้างเอาไปปล่อยแล้วก็ไม่ยอมไป ควรติดตามด้วยว่าช้างที่ปล่อยไปกลับสู่ป่าจริงหรือไม่ อีกทั้งปัจจุบันยังมีปัญหาในเรื่องช้างอีกมาก มีข่าวในทางลบเป็นประจำ เช่น ช้างตกมันทำร้ายคน ฝูงช้างกั้นรถบรรทุกมันสำปะหลังเพื่อยึดอาหาร ช้างบุกไร่สับปะรดและถูกยิงตาย รวมทั้งช้างที่ซื้อไปปล่อยเข้าป่าก็มีราคาเชือกละ 1 ล้านบาท ค่อนข้างแพงสำหรับผู้ใจบุญที่มีทุนน้อย

"ขณะนี้ การอนุรักษ์สัตว์ป่าประสบความสำเร็จมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เช่น การส่งตัวนิ่มจากภาคใต้ไปจีน ที่ต้องลองศึกษาและหาวิธีป้องกันและแก้ไขกันต่อไป ขอเสนอมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่า คือ การปลูกจิตสำนึกเยาวชนในการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะเอกสารและภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์สัตว์ป่าในแง่ที่น่ารัก น่าเอ็นดู น่าเมตตา เช่น แพนด้า ลูกช้าง เป็นต้น เน้นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนและอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างเข้มงวด" องคมนตรี กล่าว

องคมนตรี กล่าวด้วยว่า สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องช่วยกันดูแลว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของใครบ้าง มีการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยการหาอาชีพทดแทน หรืออาชีพหลักให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าและเคยค้าสัตว์ป่า รวมทั้งจัดการอนุรักษ์ให้ถูกวิธี หามาตรการลดความนิยมการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าให้น้อยลง หามาตรการลดความนิยมการเลี้ยงสัตว์ป่าแบบขังกรง และสนับสนุนการขยายพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งแบบธรรมชาติและแบบวิทยาศาสตร์ เช่น การผสมเทียม เป็นต้น

 

ที่มา : น.ส.พ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม 2552

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox