Who's Online

We have 89 guests online

Login Form

เกาะช้าง-เสม็ด ร้องอุทยานฯ ทับที่ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 21 December 2009 06:42

เกาะช้าง-เสม็ด ร้องอุทยานฯ ทับที่

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ธ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล ชาวบ้านจากชุมชนเกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง และตัวแทนชาวบ้านเกาะช้าง ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ประมาณ 100 คน มายื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และส่งตัวแทนเข้าหารือกับนายสาทิตย์ โดยชาวบ้านเกาะเสม็ดเรียกร้อง 1.ให้ยกเลิกมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ที่สรุปให้เกาะเสม็ดเป็นที่ราชพัสดุทั้งเกาะ พร้อมเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงเกาะเสม็ดที่ รย.448 2.ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาและมีคำสั่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สำรวจรังวัด เพื่อกันเขตให้ประชาชนที่เดือดร้อน และ 3.ให้มีการพิจารณาแก้ไขข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหานี้ เช่น กฎกระทรวงฉบับที่ 43 พ.ศ.2537 เรื่องการห้ามออกโฉนดที่เกาะ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกมาหลังกรณีพิพาท เพื่อให้กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชนได้

นายชินณดิฐ ปานพริ้ง แกนนำชาวบ้านเกาะเสม็ด กล่าวว่า ชาวบ้านเกาะเสม็ดได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน จากการประกาศอุทยานแห่งชาติทับที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ในปี 2544 หลังจากนั้นก็ถูกยัดเยียดข้อหาบุกรุกอุทยานแห่งชาติตลอดมา ทั้งที่ชาวบ้านได้ตั้งรกรากมาก่อนประกาศอุทยานแห่งชาตินานหลายสิบปี

ด้านนางวิไลศรี คล่องสั่งสอน ตัวแทนชาวบ้านเกาะช้าง กล่าวว่า วันนี้ชาวบ้านเกาะช้างมานำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีกองทัพเรือออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวงทับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎร ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ขอให้ยกเลิกที่สงวนหวงห้ามเกาะช้างตามมติครม.เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2510 ที่ราชพัสดุที่ทับที่ดิน ที่อยู่อาศัย และที่ทำกินของราษฎรเกาะช้าง เนื่องจากทหารไม่ได้ใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ที่เสนอขอมา อีกทั้งยังได้ใช้พื้นที่ไปหาประโยชน์โดยนำไปให้เอกชนเช่าทำรีสอร์ต รวมทั้งทหารยังนำพื้นที่ไปสร้างรีสอร์ตเอง จนเกิดการทำลายป่าจำนวนมาก

 

ที่มา : น.ส.พ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม 2552

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox