Who's Online

We have 71 guests online

Login Form

อุทยานแห่งชาติ 10 แห่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 30 December 2009 06:04

อุทยานแห่งชาติ 10 แห่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว


                    กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ทำการศึกษาและประเมินความสามารถในการรองรับได้ของอุทยานแห่งชาติ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงได้กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติจำนวน 10 แห่ง เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

                    ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั้ง 10 แห่ง ที่มีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ ให้ติดต่อสอบถามหรือสำรองการเข้าไปใช้บริการล่วงหน้าก่อนการเดินทางที่อุทยานแห่งชาติโดยตรง ดังนี้

1. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5326 3910 ตลอด 24 ชั่วโมง และ 0 5324 8491 ระหว่าง 08.00-17.00 น.

2. อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก (แม่ฝาง)จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5345 3517-8 ตลอด 24 ชั่วโมง

3. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5326 8550 ตลอด 24 ชั่วโมง และ โทร. 0 5326 8577 ระหว่าง 08.00-17.00 น.

4. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5329 5041 ตลอด 24 ชั่วโมง และ 0 5321 0244 ระหว่าง 08.00-17.00 น.

5. อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลย โทร. 0 4287 1333 ตลอด 24 ชั่วโมง และ 0 4287 1458 ระหว่าง 07.00-18.00 น.

6. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรี สระบุรี นครนายก และนครราชสีมา โทร. 08 1877 3127 และ 08 6092 6531 ตลอด 24 ชั่วโมง

7. อุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3457 4722 และ 0 3457 4234

8. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3245 9293 ระหว่าง 08.00-16.30 น.

9. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงา โทร. 0 7647 2145 - 6

10.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงา โทร. 0 7659 5045 และ 0 7642 1365 ระหว่าง 08.00-17.00 น.

หากมีความประสงค์จองที่พักอุทยานแห่งชาติ สามารถจองฝ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ www.dnp.go.th หรือโทร. 0 2562 0760 - 2

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox