Who's Online

We have 55 guests online

Login Form


 
กบหนอง

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

   
รูปภาพประกอบ
 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จ.ลำปาง
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื่อย ป่าน้ำหยวนและป่าแม่ลาว จ.พะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ลำพูน
   
ข้อมูลชื่อ
view: 559
 
ชื่อทั่วไป
Name
กบหนอง
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
เขียดอีโม่ (อีสาน) เขียดเปอะ(เหนือ)
ชื่อสามัญ
Common Name
Asian Grass Frog, Common Pond Frog, Field Frog, Grass Frog, Indian Rice Frog
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Fejervarya limnocharis (Gravenhorst,1829)
   
Taxonomy  
Kingdom Animalia
Phylum Chordata
Class Amphibia
Subclass -
Order Anura
Suborder Neobatrachia
Family Dicroglossidae
Subfamily -
Genus Fejervarya
Specific epithet limnocharis
   
ลักษณะทั่วไป
รูปร่างลักษณะ มีความยาวจากปลายปากถึงรูก้นประมาณ 42-62 มิลลิเมตร ลำตัวสีเขียวมะกอก ขอบปากบนและล่างมีแถบสีเข้ม บนหลังมีจุดสีน้ำตาลเข้มขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป บางตัวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนพาดยาวตั้งแต่ปลายปากจนถึงก้น ท้องสีขาวออกครีม
   
ถิ่นอาศัย อาศัยอยู่ตามที่ราบ พื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ และสนามหญ้าตามบ้านเรือน สามารถปรับตัวอาศัยอยู่ได้ดีในพื้นที่มีลักษณะหลากหลายที่มีความชุ่มชื้นและอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ
   
พฤติกรรม เมื่อตกใจเล็กน้อยจะหมอบราบกับพื้นเพื่อพรางตัว แต่เมื่อถูกรุกรานมากจะกระโดดหนี มักหลบตามรอยแตกของดิน ใต้หิน ขอนไม้ ใกล้แหล่งน้ำ หลบซ่อนตัวในเวลากลางวันและออกหากินเวลากลางคืน แต่ในช่วงกลางวันเมื่อมีฝนตกจะออกมาหากินบ้างหรือเพื่อเคลื่อนย้ายหาที่ผสมพันธุ์วางไข
   
เสียงร้อง
   
ฤดูที่พบ ทุกฤดู แต่พบมากในฤดูฝน
   
อื่นๆ -
   
   
บันทึกเพิ่มเติม
สถานภาพสัตว์ป่าตาม Thailand Red Data (สผ. (2560)) : กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC)
   
การใช้ประโยชน์ อาหาร
   
ประเภท
สะเทินน้ำสะเทินบก
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
 • ป่าหนองแปน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก
 • ป่าคำหัวแฮด
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าประดางและป่าวังก์เจ้า
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภู
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแม่นางขาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-ป่าเขาไฟไหม้)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้ง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงโพนทราย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองปะเหลียนและป่าคลองท่าบ้า
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนออกบ้านน้ำตก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 • สถานภาพสัตว์ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   ไม่อยู่ในสถานะ
   
  สถานภาพสัตว์ตามหลัก IUCN
   LC = Least Concern (มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์)
   
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

   
  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox