กระแตใต้

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

   
รูปภาพประกอบ
 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
   
ข้อมูลชื่อ
view: 102
 
ชื่อทั่วไป
Name
กระแตใต้
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
Common Treeshrew
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Tupaia glis (Diard, 1820)
   
Taxonomy  
Kingdom Animalia
Phylum Mammalia
Class
Subclass
Order Scandentia
Suborder
Family Tupaiidae
Subfamily
Genus Tupaia
Specific epithet glis
   
ลักษณะทั่วไป
รูปร่างลักษณะ ขนาดความยาวหัวและลำตัวรวมกัน 16-23 เซนติเมตร หางยาว 15-20 เซนติเมตร ขนสีน้ำตาลเข้ม มีหัวนม 2 คู่ หางเรียวยาวและเป็นพู่
   
ถิ่นอาศัย ป่าดิบชื้น ป่ารุ่นสอง หรือพุ่มไม้ รวมทั้งสวนในพื้นที่เกษตรกรรม พบได้ตั้งแต่คอคอดกระลงไปถึงสิงค์โปร์
   
พฤติกรรม พบอยู่ในเรือนยอดชั้นกลางและชั้นบน
   
เสียงร้อง
   
ฤดูที่พบ พบตลอดปี
   
อื่นๆ
   
   
บันทึกเพิ่มเติม
-
   
การใช้ประโยชน์
   
ประเภท
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
 • สถานภาพสัตว์ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   ไม่อยู่ในสถานะ
   
  สถานภาพสัตว์ตามหลัก IUCN
   LC = Least Concern (มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์)
   
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

   
  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox