Who's Online

We have 152 guests online

Login Form


 
กิ้งก่าบินปีกส้ม

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

   
รูปภาพประกอบ
 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จ. อุตรดิตถ์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื่อย ป่าน้ำหยวนและป่าแม่ลาว จ.พะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ลำพูน
   
ข้อมูลชื่อ
view: 562
 
ชื่อทั่วไป
Name
กิ้งก่าบินปีกส้ม
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
Orange-winged Flying Lizard
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Draco maculatus (Cantor, 1847)
   
Taxonomy  
Kingdom Animalia
Phylum Chordata
Class Reptilia
Subclass
Order Squamata
Suborder
Family Agamidae
Subfamily
Genus Draco
Specific epithet maculatus
   
ลักษณะทั่วไป
รูปร่างลักษณะ มีขนาดจากปลายปากถึงก้นประมาณ 60-65 มิลลิเมตร ลำตัวเรียวยาว หางยาวกว่าลำตัว หัวมีขนาดเล็ก ใต้คางมีแผ่นหนังคู่หนึ่งรูปกลมมนอยู่ข้างสองข้างลำคอ และตรงกึ่งกลางระหว่างแผ่นหนังคู่นี้มีแผ่นหนังรูปยาวรีอันหนึ่ง ซึ่งสามารถยกขึ้นลงได้ และมีขนาดโตชัดเจนในตัวผู้ ข้างลำตัวระหว่างขาคู่หน้ากับขาคู่หลังมีแผ่นหนังแผ่ออกไปด้านข้าง ลำตัวออกสีน้ำตาลแดงมีลายประสีคล้ำดูคล้ายเปลือกไม้ แผ่นปีกด้านข้างสีออกส้ม และมีลายพาดตามยาวสีจางๆ ใต้ท้องสีน้ำตาลอ่อนกว่าและใต้แผ่นปีกมีจุดกลมๆสีดำ 1-2 จุด
   
ถิ่นอาศัย อาศัยอยู่ตัวเดียวหรือเป็นคู่ตามเปลือกไม้บนต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่ขึ้นอยู่รอบช่องว่างในป่า หรือริมถนน และรอบอาคารบ้านเรือน เฉพาะจุดที่ติดกับป่า มีการร่อนจากแนวป่ามายังต้นไม้ที่ขึ้นอยู่รอบๆ อาคารบ้านเรือน ปกติชอบอยู่เฉพาะต้นไม้ที่มีเปลือกเรียบหรือค่อนข้างเรียบ เช่น อ้อยช้าง ไทร มะกอก เป็นต้น
   
พฤติกรรม หากินบนต้นไม้ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของวัน ในตอนเช้ามืดและตอนพลบค่ำ กิ้งก่าบินปีกสีส้มจะไต่ไปซ่อนตัวอยู่สูงในพุ่มใบและเกาะอยู่นิ่งๆ เคลื่อนไหวน้อยมาก เมื่อมีแสงแดดส่องมากระทบกับลำต้นของต้นไม้ จะมาเกาะอาบแดด เวลากลางวันจะไต่ขึ้นลงลำต้นและร่อนไปมาในป
   
เสียงร้อง
   
ฤดูที่พบ พบตลอดปี
   
อื่นๆ
   
   
บันทึกเพิ่มเติม
ชนิดพันธุ์กลุ่มที่ 2 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560
   
การใช้ประโยชน์
   
ประเภท
เลื้อยคลาน
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
 • ป่าคำหัวแฮด
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-ป่าเขาไฟไหม้)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์ – แม่เปิน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 • สถานภาพสัตว์ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   อยู่ในสถานะ
   
  สถานภาพสัตว์ตามหลัก IUCN
   LC = Least Concern (มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์)
   
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

   
  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox