รายการข้อมูลสัตว์ทั้งหมด (872 ชนิด)
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลื้อยคลานสะเทินน้ำสะเทินบกนก
ปลาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาจากหัวข้อทั้งหมด | แสดงข้อมูลทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 872 รายการ
PAGE 1 OF 9<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9  NextEnd >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 กบชะง่อนผาตะวันตก Ranidae Odorrana livida 67
2 กบชะง่อนผาอัสสัม Ranidae Odorrana chloronota 205
3 กบทูด Dicroglossidae Limnonectes blythii 287
4 กบนา Dicroglossidae Hoplobatrachus rugulosus 69
5 กบน้ำเค็ม Dicroglossidae Fejervarya moodiei 4
6 กบบัว Ranidae Hylarana erythraea 383
7 กบป่าไผ่ Dicroglossidae Limnonectes hascheanus 26
8 กบมื่น Dicroglossidae Limnonectes kuhlii 269
9 กบลายหินใต้ Ranidae Amolops larutensis 185
10 กบหงอน Dicroglossidae Limnonectes gyldenstolpei 852
11 กบหนอง Dicroglossidae Fejervarya limnocharis 128
12 กบหลังขีด Ranidae Hylarana macrodactyla
205
13 กบหลังไพล Ranidae Hylarana lateralis 197
14 กบหัวโต Dicroglossidae Limnonectes macrognathus 511
15 กบห้วยขาปุ่มเหนือ Dicroglossidae Limnonectes taylori 272
16 กบอ่องเล็ก Ranidae Sylvirana nigrovittata 568
17 กบเขาหลังตอง Ranidae Chalcorana eschatia 195
18 กบแรด Dicroglossidae Limnonectes plicatellus 10
19 กระจง Tragulidae Tragulus sp. 29
20 กระจงเล็ก Tragulidae Tragulus kanchil 341
21 กระจ้อน Sciuridae Menetes berdmorei 298
22 กระต่ายป่า Leporidae Lepus peguensis 930
23 กระรอกท้องแดง Sciuridae Callosciurus erythraeus 343
24 กระรอกบินจิ๋วท้องขาว Sciuridae Petinomys setosus 362
25 กระรอกบินเล็กแก้มขาว Sciuridae Hylopetes phayrei 549
26 กระรอกบินเล็กแก้มแดง Sciuridae Hylopetes spadiceus 17
27 กระรอกปลายหางดำ Sciuridae Callosciurus caniceps 2
28 กระรอกหลากสี Sciuridae Callosciurus finlaysonii 1312
29 กระรอกหางม้าจิ๋ว Sciuridae Sundasciurus lowii 729
30 กระสุนพระราม Glomeridae Rhopalomeris carnifex 22
31 กระสุนพระอินทร์ Glomeridae Glomeris marginata 2289
32 กระสุนพระอินทร์ (Z. cf. viridescens) Zephronidae Zephronia viridescens 242
33 กระสุนพระอินทร์สีดำ Zephronidae Zephronia sp. 154
34 กระเล็นขนปลายหูสั้น Sciuridae Tamiops mcclellandii 62
35 กระแตเหนือ Tupaiidae Tupaia belangeri 76
36 กระแตใต้ Tupaiidae Tupaia glis 22
37 กวางป่า Cervidae Rusa unicolor 194
38 กะท่างเหนือ Salamandridae Tylototriton uyenoi 407
39 กิ้งกือ Pachybolidae Litostrophus segregatus 287
40 กิ้งกือกระบอก Harpagophoridae Thyropygus sp. 1684
41 กิ้งกือกระบอกเงิน Harpagophoridae Tonkinbolus sp. 525
42 กิ้งกือกระบอกเหลือง Harpagophoridae Thyropygus allevatus 732
43 กิ้งกือกระโดดหางแหลม Julidae Nepalmatoiulus birmanicus 361
44 กิ้งกือตะเข็บ Paradoxosomatidae Tylopus perarmatus 264
45 กิ้งกือตะเข็บ (O. parasericata) Paradoxosomatidae Orthomorpha parasericata 15
46 กิ้งกือตะเข็บ (O. tuberculifera) Paradoxosomatidae Orthomorpha tuberculifera 91
47 กิ้งกือตะเข็บ (O.lauta) Paradoxosomatidae Orthomorpha lauta 12
48 กิ้งกือตะเข็บขอบครีม Paradoxosomatidae Orthomorpha sp. 499
49 กิ้งกือตะเข็บทองแดง Paradoxosomatidae Orthomorpha sp. 67
50 กิ้งกือตะเข็บหลังลาย Paradoxosomatidae Orthomorpha horologiformis 12
51 กิ้งกือตะเข็บเหลือง Paradoxosomatidae Orthomorpha variegata 68
52 กิ้งกือน้ำตาลหลังส้ม Harpagophoridae Thyropygus erectus 371
53 กิ้งกือปลอกน้ำตาลแดง Harpagophoridae Thyropygus chelatus 613
54 กิ้งกือมังกร Paradoxosomatidae Desmoxytes cervina 22
55 กิ้งกือเทาหลังแดง Harpagophoridae Thyropygus cristagalli 12
56 กิ้งกือเหลือง Harpagophoridae Thyropygus sp. 6
57 กิ้งกือแดง Trigoniulidae Trigoniulus corallinus 316
58 กิ้งก่าน้อยหางยาว Lacertidae Takydromus sexlineatus 393
59 กิ้งก่าบินคอสีส้ม Agamidae Draco fimbriatus 536
60 กิ้งก่าบินคอแดง Agamidae Draco blanfordii 251
61 กิ้งก่าบินปีกส้ม Agamidae Draco maculatus 106
62 กิ้งก่าบินมลายู Agamidae Draco obscurus 57
63 กิ้งก่าสวน Agamidae Calotes mystaceus 166
64 กิ้งก่าหัวแดง Agamidae Calotes versicolor 409
65 กิ้งก่าเขาหนามยาว Agamidae Acanthosaura armata 461
66 กิ้งก่าเขาหนามสั้น Agamidae Acanthosaura crucigera 639
67 กิ้งก่าเขาเล็ก Agamidae Acanthosaura lepidogaster 399
68 กิ้งก่าเขียวใต้ Agamidae Bronchocela rayaensis 18
69 กิ้งก่าแก้ว Agamidae Calotes emma 1324
70 กิ้งก่าแก้วเหนือ Agamidae Calotes emma alticristatus 7
71 กิ้งก่าแก้วใต้ Agamidae Calotes emma 15
72 กุ้ง Palaemonidae Macrobrachium tratense 184
73 กุ้งก้ามกราม Palaemonidae Macrobrachium sp. 429
74 กุ้งก้ามขน Palaemonidae Macrobrachium hirsutimanus 104
75 กุ้งน้ำตก Palaemonidae Macrobrachium sp. 901
76 กุ้งฝอย Palaemonidae Macrobrachium sp. 28
77 กุ้งฝอย (M. lanchesteri) Palaemonidae Macrobrachium lanchesteri 85
78 กุ้งแม่น้ำ Palaemonidae Macrobrachium malayanum 33
79 คางคกบ้าน Bufonidae Duttaphrynus melanostictus 1576
80 คางคกหัวราบ Bufonidae Ingerophrynus macrotis
20
81 คางคกห้วยมลายู Bufonidae Ansonia malayana 216
82 คางคกแคระ Bufonidae Ingerophrynus parvus 79
83 ค่างแว่นถิ่นใต้ Cercopithecidae Trachypithecus obscurus 339
84 ค้างคาวขอบหูขาวกลาง Pteropodidae Cynopterus sphinx 1045
85 ค้างคาวขอบหูขาวเล็ก Pteropodidae Cynopterus brachyotis 183
86 ค้างคาวขอบหูดำเหนือ Pteropodidae Megaerops niphanae 396
87 ค้างคาวขอบหูดำใต้ Pteropodidae Megaerops ecaudatus 15
88 ค้างคาวบัว Pteropodidae Rousettus sp. 99
89 ค้างคาวบัวฟันกลม Pteropodidae Rousettus amplexicaudatus 684
90 ค้างคาวบัวฟันรี Pteropodidae Rousettus leschenaultii 974
91 ค้างคาวปีกถุง Emballonuridae Taphozous sp. 650
92 ค้างคาวปีกถุงเคราดำ Emballonuridae Taphozous melanopogon 306
93 ค้างคาวมงกุฎ Rhinolophidae Rhinolophus sp. 445
94 ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่ Rhinolophidae Rhinolophus shameli 439
95 ค้างคาวมงกุฎมลายู Rhinolophidae Rhinolophus malayanus 794
96 ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก Rhinolophidae Rhinolophus thomasi 429
97 ค้างคาวมงกุฎเทาแดง Rhinolophidae Rhinolophus affinis 18
98 ค้างคาวมงกุฎใหญ่ Rhinolophidae Rhinolophus luctus 348
99 ค้างคาวมงกุฏเล็ก Rhinolophidae Rhinolophus pusillus 103
100 ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ Hipposideridae Hipposideros armiger 475
PAGE 1 OF 9<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9  NextEnd >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox