รายการข้อมูลสัตว์ทั้งหมด (872 ชนิด)
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลื้อยคลานสะเทินน้ำสะเทินบกนก
ปลาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาจากหัวข้อทั้งหมด | แสดงข้อมูลทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 872 รายการ
PAGE 1 OF 9<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9  NextEnd >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 กบชะง่อนผาตะวันตก Ranidae Odorrana livida 31
2 กบชะง่อนผาอัสสัม Ranidae Odorrana chloronota 189
3 กบทูด Dicroglossidae Limnonectes blythii 252
4 กบนา Dicroglossidae Hoplobatrachus rugulosus 1363
5 กบน้ำเค็ม Dicroglossidae Fejervarya moodiei 31
6 กบบัว Ranidae Hylarana erythraea 334
7 กบป่าไผ่ Dicroglossidae Limnonectes hascheanus 19
8 กบมื่น Dicroglossidae Limnonectes kuhlii 230
9 กบลายหินใต้ Ranidae Amolops larutensis 177
10 กบหงอน Dicroglossidae Limnonectes gyldenstolpei 818
11 กบหนอง Dicroglossidae Fejervarya limnocharis 44
12 กบหลังขีด Ranidae Hylarana macrodactyla
190
13 กบหลังไพล Ranidae Hylarana lateralis 175
14 กบหัวโต Dicroglossidae Limnonectes macrognathus 497
15 กบห้วยขาปุ่มเหนือ Dicroglossidae Limnonectes taylori 264
16 กบอ่องเล็ก Ranidae Sylvirana nigrovittata 556
17 กบเขาหลังตอง Ranidae Chalcorana eschatia 183
18 กบแรด Dicroglossidae Limnonectes plicatellus 690
19 กระจง Tragulidae Tragulus sp. 1
20 กระจงเล็ก Tragulidae Tragulus kanchil 300
21 กระจ้อน Sciuridae Menetes berdmorei 257
22 กระต่ายป่า Leporidae Lepus peguensis 831
23 กระรอกท้องแดง Sciuridae Callosciurus erythraeus 314
24 กระรอกบินจิ๋วท้องขาว Sciuridae Petinomys setosus 334
25 กระรอกบินเล็กแก้มขาว Sciuridae Hylopetes phayrei 511
26 กระรอกบินเล็กแก้มแดง Sciuridae Hylopetes spadiceus 8
27 กระรอกปลายหางดำ Sciuridae Callosciurus caniceps 32
28 กระรอกหลากสี Sciuridae Callosciurus finlaysonii 1182
29 กระรอกหางม้าจิ๋ว Sciuridae Sundasciurus lowii 701
30 กระสุนพระราม Glomeridae Rhopalomeris carnifex 11
31 กระสุนพระอินทร์ Glomeridae Glomeris marginata 2212
32 กระสุนพระอินทร์ (Z. cf. viridescens) Zephronidae Zephronia viridescens 238
33 กระสุนพระอินทร์สีดำ Zephronidae Zephronia sp. 143
34 กระเล็นขนปลายหูสั้น Sciuridae Tamiops mcclellandii 38
35 กระแตเหนือ Tupaiidae Tupaia belangeri 31
36 กระแตใต้ Tupaiidae Tupaia glis 6
37 กวางป่า Cervidae Rusa unicolor 162
38 กะท่างเหนือ Salamandridae Tylototriton uyenoi 389
39 กิ้งกือ Pachybolidae Litostrophus segregatus 261
40 กิ้งกือกระบอก Harpagophoridae Thyropygus sp. 1615
41 กิ้งกือกระบอกเงิน Harpagophoridae Tonkinbolus sp. 520
42 กิ้งกือกระบอกเหลือง Harpagophoridae Thyropygus allevatus 714
43 กิ้งกือกระโดดหางแหลม Julidae Nepalmatoiulus birmanicus 351
44 กิ้งกือตะเข็บ Paradoxosomatidae Tylopus perarmatus 256
45 กิ้งกือตะเข็บ (O. parasericata) Paradoxosomatidae Orthomorpha parasericata 11
46 กิ้งกือตะเข็บ (O. tuberculifera) Paradoxosomatidae Orthomorpha tuberculifera 85
47 กิ้งกือตะเข็บ (O.lauta) Paradoxosomatidae Orthomorpha lauta 7
48 กิ้งกือตะเข็บขอบครีม Paradoxosomatidae Orthomorpha sp. 492
49 กิ้งกือตะเข็บทองแดง Paradoxosomatidae Orthomorpha sp. 44
50 กิ้งกือตะเข็บหลังลาย Paradoxosomatidae Orthomorpha horologiformis 7
51 กิ้งกือตะเข็บเหลือง Paradoxosomatidae Orthomorpha variegata 20
52 กิ้งกือน้ำตาลหลังส้ม Harpagophoridae Thyropygus erectus 364
53 กิ้งกือปลอกน้ำตาลแดง Harpagophoridae Thyropygus chelatus 566
54 กิ้งกือมังกร Paradoxosomatidae Desmoxytes cervina 10
55 กิ้งกือเทาหลังแดง Harpagophoridae Thyropygus cristagalli 6
56 กิ้งกือเหลือง Harpagophoridae Thyropygus sp. 214
57 กิ้งกือแดง Trigoniulidae Trigoniulus corallinus 306
58 กิ้งก่าน้อยหางยาว Lacertidae Takydromus sexlineatus 382
59 กิ้งก่าบินคอสีส้ม Agamidae Draco fimbriatus 514
60 กิ้งก่าบินคอแดง Agamidae Draco blanfordii 235
61 กิ้งก่าบินปีกส้ม Agamidae Draco maculatus 84
62 กิ้งก่าบินมลายู Agamidae Draco obscurus 44
63 กิ้งก่าสวน Agamidae Calotes mystaceus 93
64 กิ้งก่าหัวแดง Agamidae Calotes versicolor 337
65 กิ้งก่าเขาหนามยาว Agamidae Acanthosaura armata 440
66 กิ้งก่าเขาหนามสั้น Agamidae Acanthosaura crucigera 600
67 กิ้งก่าเขาเล็ก Agamidae Acanthosaura lepidogaster 365
68 กิ้งก่าเขียวใต้ Agamidae Bronchocela rayaensis 10
69 กิ้งก่าแก้ว Agamidae Calotes emma 1270
70 กิ้งก่าแก้วเหนือ Agamidae Calotes emma alticristatus 597
71 กิ้งก่าแก้วใต้ Agamidae Calotes emma 10
72 กุ้ง Palaemonidae Macrobrachium tratense 151
73 กุ้งก้ามกราม Palaemonidae Macrobrachium sp. 415
74 กุ้งก้ามขน Palaemonidae Macrobrachium hirsutimanus 95
75 กุ้งน้ำตก Palaemonidae Macrobrachium sp. 873
76 กุ้งฝอย Palaemonidae Macrobrachium sp. 13
77 กุ้งฝอย (M. lanchesteri) Palaemonidae Macrobrachium lanchesteri 79
78 กุ้งแม่น้ำ Palaemonidae Macrobrachium malayanum 10
79 คางคกบ้าน Bufonidae Duttaphrynus melanostictus 1517
80 คางคกหัวราบ Bufonidae Ingerophrynus macrotis
903
81 คางคกห้วยมลายู Bufonidae Ansonia malayana 206
82 คางคกแคระ Bufonidae Ingerophrynus parvus 54
83 ค่างแว่นถิ่นใต้ Cercopithecidae Trachypithecus obscurus 269
84 ค้างคาวขอบหูขาวกลาง Pteropodidae Cynopterus sphinx 1024
85 ค้างคาวขอบหูขาวเล็ก Pteropodidae Cynopterus brachyotis 170
86 ค้างคาวขอบหูดำเหนือ Pteropodidae Megaerops niphanae 390
87 ค้างคาวขอบหูดำใต้ Pteropodidae Megaerops ecaudatus 7
88 ค้างคาวบัว Pteropodidae Rousettus sp. 85
89 ค้างคาวบัวฟันกลม Pteropodidae Rousettus amplexicaudatus 677
90 ค้างคาวบัวฟันรี Pteropodidae Rousettus leschenaultii 953
91 ค้างคาวปีกถุง Emballonuridae Taphozous sp. 639
92 ค้างคาวปีกถุงเคราดำ Emballonuridae Taphozous melanopogon 286
93 ค้างคาวมงกุฎ Rhinolophidae Rhinolophus sp. 430
94 ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่ Rhinolophidae Rhinolophus shameli 427
95 ค้างคาวมงกุฎมลายู Rhinolophidae Rhinolophus malayanus 777
96 ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก Rhinolophidae Rhinolophus thomasi 423
97 ค้างคาวมงกุฎเทาแดง Rhinolophidae Rhinolophus affinis 10
98 ค้างคาวมงกุฎใหญ่ Rhinolophidae Rhinolophus luctus 341
99 ค้างคาวมงกุฏเล็ก Rhinolophidae Rhinolophus pusillus 94
100 ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ Hipposideridae Hipposideros armiger 449
PAGE 1 OF 9<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9  NextEnd >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox