รายการข้อมูลสัตว์ทั้งหมด (872 ชนิด)
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลื้อยคลานสะเทินน้ำสะเทินบกนก
ปลาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาจากหัวข้อทั้งหมด | แสดงข้อมูลทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 872 รายการ
PAGE 1 OF 9<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9  NextEnd >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 กบชะง่อนผาตะวันตก Ranidae Odorrana livida 211
2 กบชะง่อนผาอัสสัม Ranidae Odorrana chloronota 309
3 กบทูด Dicroglossidae Limnonectes blythii 563
4 กบนา Dicroglossidae Hoplobatrachus rugulosus 342
5 กบน้ำเค็ม Dicroglossidae Fejervarya moodiei 102
6 กบบัว Ranidae Hylarana erythraea 559
7 กบป่าไผ่ Dicroglossidae Limnonectes hascheanus 137
8 กบมื่น Dicroglossidae Limnonectes kuhlii 571
9 กบลายหินใต้ Ranidae Amolops larutensis 241
10 กบหงอน Dicroglossidae Limnonectes gyldenstolpei 1049
11 กบหนอง Dicroglossidae Fejervarya limnocharis 80
12 กบหลังขีด Ranidae Hylarana macrodactyla
345
13 กบหลังไพล Ranidae Hylarana lateralis 283
14 กบหัวโต Dicroglossidae Limnonectes macrognathus 586
15 กบห้วยขาปุ่มเหนือ Dicroglossidae Limnonectes taylori 388
16 กบอ่องเล็ก Ranidae Sylvirana nigrovittata 42
17 กบเขาหลังตอง Ranidae Chalcorana eschatia 339
18 กบแรด Dicroglossidae Limnonectes plicatellus 132
19 กระจง Tragulidae Tragulus sp. 84
20 กระจงเล็ก Tragulidae Tragulus kanchil 522
21 กระจ้อน Sciuridae Menetes berdmorei 474
22 กระต่ายป่า Leporidae Lepus peguensis 35
23 กระรอกท้องแดง Sciuridae Callosciurus erythraeus 532
24 กระรอกบินจิ๋วท้องขาว Sciuridae Petinomys setosus 543
25 กระรอกบินเล็กแก้มขาว Sciuridae Hylopetes phayrei 757
26 กระรอกบินเล็กแก้มแดง Sciuridae Hylopetes spadiceus 76
27 กระรอกปลายหางดำ Sciuridae Callosciurus caniceps 229
28 กระรอกหลากสี Sciuridae Callosciurus finlaysonii 1811
29 กระรอกหางม้าจิ๋ว Sciuridae Sundasciurus lowii 848
30 กระสุนพระราม Glomeridae Rhopalomeris carnifex 68
31 กระสุนพระอินทร์ Glomeridae Glomeris marginata 2543
32 กระสุนพระอินทร์ (Z. cf. viridescens) Zephronidae Zephronia viridescens 270
33 กระสุนพระอินทร์สีดำ Zephronidae Zephronia sp. 227
34 กระเล็นขนปลายหูสั้น Sciuridae Tamiops mcclellandii 254
35 กระแตเหนือ Tupaiidae Tupaia belangeri 343
36 กระแตใต้ Tupaiidae Tupaia glis 239
37 กวางป่า Cervidae Rusa unicolor 274
38 กะท่างเหนือ Salamandridae Tylototriton uyenoi 514
39 กิ้งกือ Pachybolidae Litostrophus segregatus 372
40 กิ้งกือกระบอก Harpagophoridae Thyropygus sp. 1939
41 กิ้งกือกระบอกเงิน Harpagophoridae Tonkinbolus sp. 561
42 กิ้งกือกระบอกเหลือง Harpagophoridae Thyropygus allevatus 897
43 กิ้งกือกระโดดหางแหลม Julidae Nepalmatoiulus birmanicus 466
44 กิ้งกือตะเข็บ Paradoxosomatidae Tylopus perarmatus 308
45 กิ้งกือตะเข็บ (O. parasericata) Paradoxosomatidae Orthomorpha parasericata 49
46 กิ้งกือตะเข็บ (O. tuberculifera) Paradoxosomatidae Orthomorpha tuberculifera 124
47 กิ้งกือตะเข็บ (O.lauta) Paradoxosomatidae Orthomorpha lauta 48
48 กิ้งกือตะเข็บขอบครีม Paradoxosomatidae Orthomorpha sp. 563
49 กิ้งกือตะเข็บทองแดง Paradoxosomatidae Orthomorpha sp. 170
50 กิ้งกือตะเข็บหลังลาย Paradoxosomatidae Orthomorpha horologiformis 44
51 กิ้งกือตะเข็บเหลือง Paradoxosomatidae Orthomorpha variegata 294
52 กิ้งกือน้ำตาลหลังส้ม Harpagophoridae Thyropygus erectus 438
53 กิ้งกือปลอกน้ำตาลแดง Harpagophoridae Thyropygus chelatus 866
54 กิ้งกือมังกร Paradoxosomatidae Desmoxytes cervina 6
55 กิ้งกือเทาหลังแดง Harpagophoridae Thyropygus cristagalli 61
56 กิ้งกือเหลือง Harpagophoridae Thyropygus sp. 49
57 กิ้งกือแดง Trigoniulidae Trigoniulus corallinus 371
58 กิ้งก่าน้อยหางยาว Lacertidae Takydromus sexlineatus 475
59 กิ้งก่าบินคอสีส้ม Agamidae Draco fimbriatus 74
60 กิ้งก่าบินคอแดง Agamidae Draco blanfordii 364
61 กิ้งก่าบินปีกส้ม Agamidae Draco maculatus 214
62 กิ้งก่าบินมลายู Agamidae Draco obscurus 145
63 กิ้งก่าสวน Agamidae Calotes mystaceus 551
64 กิ้งก่าหัวแดง Agamidae Calotes versicolor 704
65 กิ้งก่าเขาหนามยาว Agamidae Acanthosaura armata 628
66 กิ้งก่าเขาหนามสั้น Agamidae Acanthosaura crucigera 785
67 กิ้งก่าเขาเล็ก Agamidae Acanthosaura lepidogaster 599
68 กิ้งก่าเขียวใต้ Agamidae Bronchocela rayaensis 76
69 กิ้งก่าแก้ว Agamidae Calotes emma 162
70 กิ้งก่าแก้วเหนือ Agamidae Calotes emma alticristatus 123
71 กิ้งก่าแก้วใต้ Agamidae Calotes emma 60
72 กุ้ง Palaemonidae Macrobrachium tratense 236
73 กุ้งก้ามกราม Palaemonidae Macrobrachium sp. 458
74 กุ้งก้ามขน Palaemonidae Macrobrachium hirsutimanus 154
75 กุ้งน้ำตก Palaemonidae Macrobrachium sp. 1024
76 กุ้งฝอย Palaemonidae Macrobrachium sp. 127
77 กุ้งฝอย (M. lanchesteri) Palaemonidae Macrobrachium lanchesteri 118
78 กุ้งแม่น้ำ Palaemonidae Macrobrachium malayanum 33
79 คางคกบ้าน Bufonidae Duttaphrynus melanostictus 1815
80 คางคกหัวราบ Bufonidae Ingerophrynus macrotis
124
81 คางคกห้วยมลายู Bufonidae Ansonia malayana 301
82 คางคกแคระ Bufonidae Ingerophrynus parvus 167
83 ค่างแว่นถิ่นใต้ Cercopithecidae Trachypithecus obscurus 493
84 ค้างคาวขอบหูขาวกลาง Pteropodidae Cynopterus sphinx 1154
85 ค้างคาวขอบหูขาวเล็ก Pteropodidae Cynopterus brachyotis 29
86 ค้างคาวขอบหูดำเหนือ Pteropodidae Megaerops niphanae 450
87 ค้างคาวขอบหูดำใต้ Pteropodidae Megaerops ecaudatus 40
88 ค้างคาวบัว Pteropodidae Rousettus sp. 133
89 ค้างคาวบัวฟันกลม Pteropodidae Rousettus amplexicaudatus 795
90 ค้างคาวบัวฟันรี Pteropodidae Rousettus leschenaultii 1088
91 ค้างคาวปีกถุง Emballonuridae Taphozous sp. 685
92 ค้างคาวปีกถุงเคราดำ Emballonuridae Taphozous melanopogon 445
93 ค้างคาวมงกุฎ Rhinolophidae Rhinolophus sp. 480
94 ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่ Rhinolophidae Rhinolophus shameli 540
95 ค้างคาวมงกุฎมลายู Rhinolophidae Rhinolophus malayanus 873
96 ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก Rhinolophidae Rhinolophus thomasi 646
97 ค้างคาวมงกุฎเทาแดง Rhinolophidae Rhinolophus affinis 121
98 ค้างคาวมงกุฎใหญ่ Rhinolophidae Rhinolophus luctus 378
99 ค้างคาวมงกุฏเล็ก Rhinolophidae Rhinolophus pusillus 209
100 ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ Hipposideridae Hipposideros armiger 628
PAGE 1 OF 9<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9  NextEnd >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox