รายการข้อมูลสัตว์ทั้งหมด (872 ชนิด)
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลื้อยคลานสะเทินน้ำสะเทินบกนก
ปลาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแสดงทั้งหมด
 
ค้นหาจากหัวข้อทั้งหมด | แสดงข้อมูลทั้งหมด
ค้นพบทั้งหมด 872 รายการ
PAGE 1 OF 9<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9  NextEnd >>
นับ ตรวจ ชื่อทั่วไป Family Genus Specific epithet View
1 กบชะง่อนผาตะวันตก Ranidae Odorrana livida 142
2 กบชะง่อนผาอัสสัม Ranidae Odorrana chloronota 266
3 กบทูด Dicroglossidae Limnonectes blythii 357
4 กบนา Dicroglossidae Hoplobatrachus rugulosus 202
5 กบน้ำเค็ม Dicroglossidae Fejervarya moodiei 44
6 กบบัว Ranidae Hylarana erythraea 461
7 กบป่าไผ่ Dicroglossidae Limnonectes hascheanus 77
8 กบมื่น Dicroglossidae Limnonectes kuhlii 368
9 กบลายหินใต้ Ranidae Amolops larutensis 208
10 กบหงอน Dicroglossidae Limnonectes gyldenstolpei 933
11 กบหนอง Dicroglossidae Fejervarya limnocharis 253
12 กบหลังขีด Ranidae Hylarana macrodactyla
276
13 กบหลังไพล Ranidae Hylarana lateralis 237
14 กบหัวโต Dicroglossidae Limnonectes macrognathus 539
15 กบห้วยขาปุ่มเหนือ Dicroglossidae Limnonectes taylori 325
16 กบอ่องเล็ก Ranidae Sylvirana nigrovittata 639
17 กบเขาหลังตอง Ranidae Chalcorana eschatia 265
18 กบแรด Dicroglossidae Limnonectes plicatellus 66
19 กระจง Tragulidae Tragulus sp. 55
20 กระจงเล็ก Tragulidae Tragulus kanchil 409
21 กระจ้อน Sciuridae Menetes berdmorei 363
22 กระต่ายป่า Leporidae Lepus peguensis 1035
23 กระรอกท้องแดง Sciuridae Callosciurus erythraeus 404
24 กระรอกบินจิ๋วท้องขาว Sciuridae Petinomys setosus 430
25 กระรอกบินเล็กแก้มขาว Sciuridae Hylopetes phayrei 615
26 กระรอกบินเล็กแก้มแดง Sciuridae Hylopetes spadiceus 36
27 กระรอกปลายหางดำ Sciuridae Callosciurus caniceps 96
28 กระรอกหลากสี Sciuridae Callosciurus finlaysonii 1512
29 กระรอกหางม้าจิ๋ว Sciuridae Sundasciurus lowii 774
30 กระสุนพระราม Glomeridae Rhopalomeris carnifex 40
31 กระสุนพระอินทร์ Glomeridae Glomeris marginata 2389
32 กระสุนพระอินทร์ (Z. cf. viridescens) Zephronidae Zephronia viridescens 251
33 กระสุนพระอินทร์สีดำ Zephronidae Zephronia sp. 184
34 กระเล็นขนปลายหูสั้น Sciuridae Tamiops mcclellandii 143
35 กระแตเหนือ Tupaiidae Tupaia belangeri 196
36 กระแตใต้ Tupaiidae Tupaia glis 46
37 กวางป่า Cervidae Rusa unicolor 234
38 กะท่างเหนือ Salamandridae Tylototriton uyenoi 448
39 กิ้งกือ Pachybolidae Litostrophus segregatus 331
40 กิ้งกือกระบอก Harpagophoridae Thyropygus sp. 1802
41 กิ้งกือกระบอกเงิน Harpagophoridae Tonkinbolus sp. 539
42 กิ้งกือกระบอกเหลือง Harpagophoridae Thyropygus allevatus 810
43 กิ้งกือกระโดดหางแหลม Julidae Nepalmatoiulus birmanicus 413
44 กิ้งกือตะเข็บ Paradoxosomatidae Tylopus perarmatus 286
45 กิ้งกือตะเข็บ (O. parasericata) Paradoxosomatidae Orthomorpha parasericata 27
46 กิ้งกือตะเข็บ (O. tuberculifera) Paradoxosomatidae Orthomorpha tuberculifera 106
47 กิ้งกือตะเข็บ (O.lauta) Paradoxosomatidae Orthomorpha lauta 26
48 กิ้งกือตะเข็บขอบครีม Paradoxosomatidae Orthomorpha sp. 531
49 กิ้งกือตะเข็บทองแดง Paradoxosomatidae Orthomorpha sp. 123
50 กิ้งกือตะเข็บหลังลาย Paradoxosomatidae Orthomorpha horologiformis 23
51 กิ้งกือตะเข็บเหลือง Paradoxosomatidae Orthomorpha variegata 134
52 กิ้งกือน้ำตาลหลังส้ม Harpagophoridae Thyropygus erectus 406
53 กิ้งกือปลอกน้ำตาลแดง Harpagophoridae Thyropygus chelatus 716
54 กิ้งกือมังกร Paradoxosomatidae Desmoxytes cervina 38
55 กิ้งกือเทาหลังแดง Harpagophoridae Thyropygus cristagalli 21
56 กิ้งกือเหลือง Harpagophoridae Thyropygus sp. 26
57 กิ้งกือแดง Trigoniulidae Trigoniulus corallinus 344
58 กิ้งก่าน้อยหางยาว Lacertidae Takydromus sexlineatus 432
59 กิ้งก่าบินคอสีส้ม Agamidae Draco fimbriatus 590
60 กิ้งก่าบินคอแดง Agamidae Draco blanfordii 297
61 กิ้งก่าบินปีกส้ม Agamidae Draco maculatus 152
62 กิ้งก่าบินมลายู Agamidae Draco obscurus 92
63 กิ้งก่าสวน Agamidae Calotes mystaceus 269
64 กิ้งก่าหัวแดง Agamidae Calotes versicolor 493
65 กิ้งก่าเขาหนามยาว Agamidae Acanthosaura armata 531
66 กิ้งก่าเขาหนามสั้น Agamidae Acanthosaura crucigera 699
67 กิ้งก่าเขาเล็ก Agamidae Acanthosaura lepidogaster 478
68 กิ้งก่าเขียวใต้ Agamidae Bronchocela rayaensis 35
69 กิ้งก่าแก้ว Agamidae Calotes emma 41
70 กิ้งก่าแก้วเหนือ Agamidae Calotes emma alticristatus 55
71 กิ้งก่าแก้วใต้ Agamidae Calotes emma 36
72 กุ้ง Palaemonidae Macrobrachium tratense 210
73 กุ้งก้ามกราม Palaemonidae Macrobrachium sp. 438
74 กุ้งก้ามขน Palaemonidae Macrobrachium hirsutimanus 126
75 กุ้งน้ำตก Palaemonidae Macrobrachium sp. 941
76 กุ้งฝอย Palaemonidae Macrobrachium sp. 70
77 กุ้งฝอย (M. lanchesteri) Palaemonidae Macrobrachium lanchesteri 92
78 กุ้งแม่น้ำ Palaemonidae Macrobrachium malayanum 12
79 คางคกบ้าน Bufonidae Duttaphrynus melanostictus 1647
80 คางคกหัวราบ Bufonidae Ingerophrynus macrotis
47
81 คางคกห้วยมลายู Bufonidae Ansonia malayana 245
82 คางคกแคระ Bufonidae Ingerophrynus parvus 113
83 ค่างแว่นถิ่นใต้ Cercopithecidae Trachypithecus obscurus 394
84 ค้างคาวขอบหูขาวกลาง Pteropodidae Cynopterus sphinx 1091
85 ค้างคาวขอบหูขาวเล็ก Pteropodidae Cynopterus brachyotis 25
86 ค้างคาวขอบหูดำเหนือ Pteropodidae Megaerops niphanae 422
87 ค้างคาวขอบหูดำใต้ Pteropodidae Megaerops ecaudatus 23
88 ค้างคาวบัว Pteropodidae Rousettus sp. 113
89 ค้างคาวบัวฟันกลม Pteropodidae Rousettus amplexicaudatus 731
90 ค้างคาวบัวฟันรี Pteropodidae Rousettus leschenaultii 1020
91 ค้างคาวปีกถุง Emballonuridae Taphozous sp. 659
92 ค้างคาวปีกถุงเคราดำ Emballonuridae Taphozous melanopogon 374
93 ค้างคาวมงกุฎ Rhinolophidae Rhinolophus sp. 458
94 ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่ Rhinolophidae Rhinolophus shameli 474
95 ค้างคาวมงกุฎมลายู Rhinolophidae Rhinolophus malayanus 812
96 ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก Rhinolophidae Rhinolophus thomasi 461
97 ค้างคาวมงกุฎเทาแดง Rhinolophidae Rhinolophus affinis 31
98 ค้างคาวมงกุฎใหญ่ Rhinolophidae Rhinolophus luctus 358
99 ค้างคาวมงกุฏเล็ก Rhinolophidae Rhinolophus pusillus 119
100 ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ Hipposideridae Hipposideros armiger 537
PAGE 1 OF 9<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9  NextEnd >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox