กบนา

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

   
รูปภาพประกอบ
 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
กบนา จ.ชัยภูมิ
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าแม่คำมี จ.แพร่
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื่อย ป่าน้ำหยวนและป่าแม่ลาว จ.พะเยา
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จ.เชียงราย
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
   
ข้อมูลชื่อ
view: 431
 
ชื่อทั่วไป
Name
กบนา
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
-
ชื่อสามัญ
Common Name
Chinese edible frog, East asian bullfrog, Taiwanese frog
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann,1834)
   
Taxonomy  
Kingdom Animalia
Phylum Chordata
Class Amphibia
Subclass -
Order Anura
Suborder -
Family Dicroglossidae
Subfamily
Genus Hoplobatrachus
Specific epithet rugulosus
   
ลักษณะทั่วไป
รูปร่างลักษณะ มีขนาด 68-85 มิลลิเมตร ลำตัวสีเขียวมะกอกอมน้ำตาล หลังและสีข้างมีจุดสีดำจางๆกระจายอยู่ทั่วไป ท้องสีเทา ใต้คางมีลายขีดยาวๆ สำดำ
   
ถิ่นอาศัย พบทั่วไปตามแหล่งน้ำจืดในที่ราบลุ่ม เช่น หนอง บึง คู คลอง นาข้าวและบริเวณรอบนอกป่าไม้ พบทุกภาคของประเทศไทย
   
พฤติกรรม กบจำศีลในฤดูแล้ง เมื่อฝนตกหนักจนน้ำขังสองถึงสามวัน กบจะออกมาจากที่ซ่อนตัวผู้จะส่งเสียงร้องหาคู่และผสมพันธุ์ จากนั้นตัวเมียจะวางไข่ในแหล่งน้ำนั้นด้วย
   
เสียงร้อง โอ๊บ โอ๊บ โอ๊บ
   
ฤดูที่พบ ฤดูฝน โดยเฉพาะต้นฤดู
   
อื่นๆ -
   
   
บันทึกเพิ่มเติม
-
   
การใช้ประโยชน์ อาหาร, ส่วนประกอบพิธีกรรมและความเชื่อ
   
ประเภท
สะเทินน้ำสะเทินบก
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าคำหัวแฮด
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาลีก
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน)
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้ง
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่คำมี
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
 • สถานภาพสัตว์ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   ไม่อยู่ในสถานะ
   
  สถานภาพสัตว์ตามหลัก IUCN
   LC = Least Concern (มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์)
   
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

   
  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox