บัญชีภาพถ่าย

Page 5 of 28<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่121) รหัสข้อมูล #303
ชื่อทั่วไป: งูสิงหางดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ptyas carinata (Günther, 1858)

(ภาพที่122) รหัสข้อมูล #304
ชื่อทั่วไป: งูสิงหางลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758)

(ภาพที่123) รหัสข้อมูล #624
ชื่อทั่วไป: งูหลาม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Python bivittatus Kuhl, 1820

(ภาพที่124) รหัสข้อมูล #599
ชื่อทั่วไป: งูหัวกะโหลก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Homalopsis mereljcoxi Murphy, Voris, Murthy, Traub & Cumberbatch, 2012

(ภาพที่125) รหัสข้อมูล #1405
ชื่อทั่วไป: งูหางแห้มทุ่งสง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Trimeresurus venustus (Vogel, 1991)

(ภาพที่126) รหัสข้อมูล #1012
ชื่อทั่วไป: งูเขียวกาบหมาก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gonyosoma oxycephalum (Boie, 1827)

(ภาพที่127) รหัสข้อมูล #659
ชื่อทั่วไป: งูเขียวปากแหนบ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ahaetulla nasuta (Lacepede) 1789

(ภาพที่128) รหัสข้อมูล #437
ชื่อทั่วไป: งูเขียวพระอินทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chrysopelea ornata (Shaw, 1802)

(ภาพที่129) รหัสข้อมูล #1402
ชื่อทั่วไป: งูเขียวหัวจิ้งจก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ahaetulla prasina (Boie, 1827)

(ภาพที่130) รหัสข้อมูล #602
ชื่อทั่วไป: งูเขียวหัวจิ้งจกป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ahaetulla prasina (Shaw,1802)

(ภาพที่131) รหัสข้อมูล #953
ชื่อทั่วไป: งูเขียวหัวจิ้งจกมลายู
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ahaetulla mycterizans (Linnaeus, 1785)

(ภาพที่132) รหัสข้อมูล #350
ชื่อทั่วไป: งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Popeia popeiorum (Smith, 1937)

(ภาพที่133) รหัสข้อมูล #530
ชื่อทั่วไป: งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cryptelytrops albolabris (Gray, 1842)

(ภาพที่134) รหัสข้อมูล #397
ชื่อทั่วไป: งูเหลือม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Malayopython reticulatus (Schneider, 1801)

(ภาพที่135) รหัสข้อมูล #660
ชื่อทั่วไป: งูเห่าพ่นพิษสยาม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Naja siamensis Laurenti 1768

(ภาพที่136) รหัสข้อมูล #486
ชื่อทั่วไป: งูเห่าหม้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Naja kaouthia Lesson, 1831

(ภาพที่137) รหัสข้อมูล #601
ชื่อทั่วไป: งูแม่ตะงาวรังนก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Boiga multomaculata (Bole,1827)

(ภาพที่138) รหัสข้อมูล #459
ชื่อทั่วไป: งูแสงอาทิตย์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Xenopeltis unicolor Boie, 1827

(ภาพที่139) รหัสข้อมูล #1404
ชื่อทั่วไป: งูแส้หางม้า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Boiga cynodon (Boie, 1827)

(ภาพที่140) รหัสข้อมูล #429
ชื่อทั่วไป: จิ้งจกดินลายจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dixonius siamensis (Boulenger,1899)

(ภาพที่141) รหัสข้อมูล #389
ชื่อทั่วไป: จิ้งจกหางหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hemidactylus frenatus Dumeril & Bibron,1836

(ภาพที่142) รหัสข้อมูล #814
ชื่อทั่วไป: จิ้งจกหางเรียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hemidactylus garnotii Dumeril & Bibron,1836

(ภาพที่143) รหัสข้อมูล #235
ชื่อทั่วไป: จิ้งจกหางแบน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hemidactylus platyurus (Schneider, 1792)

(ภาพที่144) รหัสข้อมูล #1030
ชื่อทั่วไป: จิ้งจกเขาสูงยูนนาน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hemiphyllodactylus yunnanensis (Boulenger, 1903)

(ภาพที่145) รหัสข้อมูล #1325
ชื่อทั่วไป: จิ้งเหลนดินจุดดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scincella melanosticta melanosticta (Boulenger, 1887)

(ภาพที่146) รหัสข้อมูล #815
ชื่อทั่วไป: จิ้งเหลนดินดงพญาเย็น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scincella reevesii (Gray, 1838)

(ภาพที่147) รหัสข้อมูล #1406
ชื่อทั่วไป: จิ้งเหลนต้นไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dasia olivacea (Gray, 1839)

(ภาพที่148) รหัสข้อมูล #431
ชื่อทั่วไป: จิ้งเหลนบ้าน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Eutropis multifasciata (Kuhl,1820)

(ภาพที่149) รหัสข้อมูล #390
ชื่อทั่วไป: จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sphenomorphus maculatus (Blyth,1853)

(ภาพที่150) รหัสข้อมูล #808
ชื่อทั่วไป: จิ้งเหลนลายอินโดจีน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lipinia vittigera (Boulenger, 1894)
Page 5 of 28<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox