บัญชีภาพถ่าย

Page 6 of 28<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่151) รหัสข้อมูล #300
ชื่อทั่วไป: จิ้งเหลนหลากลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Eutropis macularia (Blyth,1853)

(ภาพที่152) รหัสข้อมูล #884
ชื่อทั่วไป: จิ้งเหลนห้วยท้องแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tropidophorus berdmorei Blyth 1853

(ภาพที่153) รหัสข้อมูล #496
ชื่อทั่วไป: จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lygosoma bowringii (Günther, 1864)

(ภาพที่154) รหัสข้อมูล #318
ชื่อทั่วไป: ชะนีธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hylobates lar (Linnaeus, 1771)

(ภาพที่155) รหัสข้อมูล #246
ชื่อทั่วไป: ช้างป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Elephas maximus Linnaeus 1758

(ภาพที่156) รหัสข้อมูล #344
ชื่อทั่วไป: ตะกวดเบงกอล
ชื่อวิทยาศาสตร์
Varanus bengalensis (Daudin, 1802)  

(ภาพที่157) รหัสข้อมูล #669
ชื่อทั่วไป: ตะขาบ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scolopendra subspinipes (Leach, 1815)

(ภาพที่158) รหัสข้อมูล #1202
ชื่อทั่วไป: ตะขาบขายาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scutigera coleoptrata

(ภาพที่159) รหัสข้อมูล #1256
ชื่อทั่วไป: ตะขาบลายเสือ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scolopendra morsitans Linnaeus 1758

(ภาพที่160) รหัสข้อมูล #1376
ชื่อทั่วไป: ตะขาบแดงขาเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scolopendra dehaani Brandt, 1840

(ภาพที่161) รหัสข้อมูล #305
ชื่อทั่วไป: ตะพาบน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Amyda cartilaginea (Boddaert,1770)   

(ภาพที่162) รหัสข้อมูล #1407
ชื่อทั่วไป: ตุ๊กกายลายเสือดาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cyrtodactylus peguensis (Boulenger, 1893)

(ภาพที่163) รหัสข้อมูล #1408
ชื่อทั่วไป: ตุ๊กแกบิน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ptychozoon tokehos

(ภาพที่164) รหัสข้อมูล #342
ชื่อทั่วไป: ตุ๊กแกบ้าน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gekko gecko (Linnaeus, 1758)

(ภาพที่165) รหัสข้อมูล #951
ชื่อทั่วไป: ตุ๊กแกป่าใต้
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cyrtodactylus pulchellus Gray, 1827

(ภาพที่166) รหัสข้อมูล #952
ชื่อทั่วไป: ตุ๊ดตู่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Varanus dumerilii (Schlegal, 1839)

(ภาพที่167) รหัสข้อมูล #1206
ชื่อทั่วไป: ทากฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Semperula siamensis

(ภาพที่168) รหัสข้อมูล #1248
ชื่อทั่วไป: ทากเล็บมือนาง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Parmarion siamensis (Cockerell, 1891)

(ภาพที่169) รหัสข้อมูล #633
ชื่อทั่วไป: นกกก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Buceros bicornis Linnaeus,1758

(ภาพที่170) รหัสข้อมูล #454
ชื่อทั่วไป: นกกระจอกตาล
ชื่อวิทยาศาสตร์
Passer flaveolus Blyth, 1844

(ภาพที่171) รหัสข้อมูล #505
ชื่อทั่วไป: นกกระจอกบ้าน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Passer montanus (Linnaeus) 1758

(ภาพที่172) รหัสข้อมูล #1279
ชื่อทั่วไป: นกกระจอกป่าท้องเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Passer cinnamomeus (Temminck, 1836)

(ภาพที่173) รหัสข้อมูล #286
ชื่อทั่วไป: นกกระจอกใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

(ภาพที่174) รหัสข้อมูล #526
ชื่อทั่วไป: นกกระจาบธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ploceus  philippinus (Linnaeus) 1766

(ภาพที่175) รหัสข้อมูล #421
ชื่อทั่วไป: นกกระจิบคอดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Orthotomus atrogularis Temminck,1836 

(ภาพที่176) รหัสข้อมูล #124
ชื่อทั่วไป: นกกระจิบธรรมดา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Orthotomus sutorius (Pennant) 1769

(ภาพที่177) รหัสข้อมูล #1282
ชื่อทั่วไป: นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Prinia flaviventris (Delessert, 1840)

(ภาพที่178) รหัสข้อมูล #416
ชื่อทั่วไป: นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Prinia rufescens Blyth, 1847

(ภาพที่179) รหัสข้อมูล #484
ชื่อทั่วไป: นกกระจิบหญ้าสีเรียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Prinia inornata Sykes, 1832

(ภาพที่180) รหัสข้อมูล #415
ชื่อทั่วไป: นกกระจิบหญ้าอกเทา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Prinia hodgsonii Blyth, 1844
Page 6 of 28<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox