บัญชีภาพถ่าย

Page 10 of 28<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

(ภาพที่271) รหัสข้อมูล #1395
ชื่อทั่วไป: นกจาบคาคอสีฟ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Merops viridis (Linnaeus, 1758)

(ภาพที่272) รหัสข้อมูล #635
ชื่อทั่วไป: นกจาบคาหัวสีส้ม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Merops leschenaulti Vieillot, 1817

(ภาพที่273) รหัสข้อมูล #238
ชื่อทั่วไป: นกจาบคาหัวเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Merops philippinus Linnaeus, 1766

(ภาพที่274) รหัสข้อมูล #1216
ชื่อทั่วไป: นกจาบคาเคราน้ำเงิน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Nyctyornis athertoni

(ภาพที่275) รหัสข้อมูล #269
ชื่อทั่วไป: นกจาบคาเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Merops orientalis Latham, 1802

(ภาพที่276) รหัสข้อมูล #1026
ชื่อทั่วไป: นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pellorneum albiventre (Godwin-Austen, 1877)

(ภาพที่277) รหัสข้อมูล #385
ชื่อทั่วไป: นกจาบดินอกลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pellorneum ruficeps Swainson,1832

(ภาพที่278) รหัสข้อมูล #1213
ชื่อทั่วไป: นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Carpodacus erythrinus

(ภาพที่279) รหัสข้อมูล #1001
ชื่อทั่วไป: นกจาบปีกอ่อนสีตาล
ชื่อวิทยาศาสตร์
Emberiza rutila Pallas, 1776

(ภาพที่280) รหัสข้อมูล #449
ชื่อทั่วไป: นกจาบฝนปีกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mirafra erythrocephala Salvadori & Giglioli, 1885

(ภาพที่281) รหัสข้อมูล #909
ชื่อทั่วไป: นกชายเลนบึง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tringa stagnatilis (Bechstein) 1803

(ภาพที่282) รหัสข้อมูล #1346
ชื่อทั่วไป: นกชายเลนเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tringa ochropus Linnaeus, 1758

(ภาพที่283) รหัสข้อมูล #1003
ชื่อทั่วไป: นกตบยุงหางยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Caprimulgus macrurus (Horsfield,1821)

(ภาพที่284) รหัสข้อมูล #1111
ชื่อทั่วไป: นกตบยุงเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Caprimulgus asiaticus (Latham, 1790)

(ภาพที่285) รหัสข้อมูล #1290
ชื่อทั่วไป: นกตะขาบดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Eurystomus orientalis (Linnaeus, 1766)

(ภาพที่286) รหัสข้อมูล #110
ชื่อทั่วไป: นกตะขาบทุ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Coracias benghalensis (Linnaeus) 1758

(ภาพที่287) รหัสข้อมูล #885
ชื่อทั่วไป: นกตั้งล้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Psilopogon virens (Boddaert, 1783)

(ภาพที่288) รหัสข้อมูล #1223
ชื่อทั่วไป: นกติตหน้าแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cephalopyrus flammiceps (Burton, 1836)

(ภาพที่289) รหัสข้อมูล #332
ชื่อทั่วไป: นกตีทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Psilopogon haemacephalus (Müller, 1776)

(ภาพที่290) รหัสข้อมูล #908
ชื่อทั่วไป: นกตีนเทียน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Himantopus himantopus (Linnaeus)1758

(ภาพที่291) รหัสข้อมูล #1291
ชื่อทั่วไป: นกทะเลขาแดงลายจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tringa erythropus (Pallas, 1764)

(ภาพที่292) รหัสข้อมูล #325
ชื่อทั่วไป: นกนางแอ่นตะโพกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cecropis daurica (Laxmann, 1769)

(ภาพที่293) รหัสข้อมูล #1397
ชื่อทั่วไป: นกนางแอ่นท้องแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cecropis badia (Cassin, 1853)

(ภาพที่294) รหัสข้อมูล #645
ชื่อทั่วไป: นกนางแอ่นบ้าน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hirundo rustica Linnaeus, 1758

(ภาพที่295) รหัสข้อมูล #778
ชื่อทั่วไป: นกนางแอ่นแปซิฟิค
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hirundo tahitica Gmelin,1789

(ภาพที่296) รหัสข้อมูล #1218
ชื่อทั่วไป: นกนิลตวาใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Niltava grandis

(ภาพที่297) รหัสข้อมูล #789
ชื่อทั่วไป: นกบั้งรอกเขียวอกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phaenicophaeus curvirostris (Shaw, 1810)

(ภาพที่298) รหัสข้อมูล #788
ชื่อทั่วไป: นกบั้งรอกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rhinortha chlorophaea (Raffles)1822

(ภาพที่299) รหัสข้อมูล #374
ชื่อทั่วไป: นกบั้งรอกใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phaenicophaeus tristis (Lesson, 1830)

(ภาพที่300) รหัสข้อมูล #382
ชื่อทั่วไป: นกปรอดคอลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pycnonotus finlaysoni Strickland 1844
Page 10 of 28<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox